MENY

Opptakskrav til Bachelor i utøvende musikk

Opptaksprøver arrangeres i uke 10. Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir innkalt til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette.

I utgangspunktet er tildelt prøvestidspunkt ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve.

Når du har sendt inn din søknad via SøknadsWeb vil du etter ca 14 dager motta et omslagsark fra Institutt for musikk og dans (IMD). Dette omslagsarket skal returneres til IMD etter påfølgende 14 dager med nødevendige vedlegg og akkompagnementsnoter dersom de er klar. Husk å sjekke for riktig hovedinstrument på omslagsarkets framside, og noter ned ditt ønske for bi-instrument.

Dersom du ønsker å bli akkompagnert fra Institutt for musikk og dans på opptaksprøven din i hovedinstrument, må lesbare akkompagnementsnoter være mottatt senest 21. februar.


KLASSISK  IMPROVISASJON


 


OPPTAKSKRAV KLASSISK MUSIKK
For søkere til Bachelor i klassisk musikk vil det bli avholdt 4 prøver. Det er prøve på hovedinstrument, bi-instrument, teori- og gehør prøve samt et lite intervju.

Hovedinstrument
For søkere til Bachelor i klassisk musikk vil man ved prøven på hovedinstrument fremføre både selvvalgte og obligatoriske verk. Hvilke verk som er aktuelle på de ulike instrumentene er opplyst på www.hoyere-musikkutdanning.no

Du må dessuten være forberedt på å spille:

  • Prima vista
  • Tekniske øvinger/ skalaer og treklanger
  • Et kort stykke/ utdrag fra verk som du kan få utdelt samme dag.

Bi-instrument
Søkere til Bachelor i utøvende musikk - klassisk musikk må være forberedt på å kunne fremføre et selvvalgt klaverstykke, eller fremføre et selvvalgt stykke på et annet instrument (bi-instrument) enn hovedinstrumentet.

Teori og gehør:
For opptak til grunnutdanningene gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og musikkhistorie, godt gehør og en allmenn musikalsk orientering. Det gjennomføres derfor felles prøver i gehør og teori ved alle studiestedene som tilbyr utøvende musikkutdanning, lørdag 29. januar 2011.Dersom du består denne forhåndsprøven vil du slippe å måtte ta prøven på nytt sammen med din utøvende opptaksprøve i uke 10. Det anbefales derfor å gjennomføre forhåndsprøvene. Det henvises også til flere prøveeksempler både innen teori og gehør på www.høyere-musikkutdanning.no.

Forhåndsprøven ved Institutt for musikk og dans i Stavanger vil finne sted lørdag 29. januar i Auditorium 6104 fra kl. 10.00 - 12.30. Påmeldingsfrist er fredag 21. januar. 

Prøven omfatter blant annet følgende:

  • å gjenkjenne, bestemme og navngi ulike tre- og firklanger
  • å gjengi muntlig og/ eller notere ned/ korrigere melodier og rytmer
  • satslæreoppgaver
  • musikkteoretiske spørsmål

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål omkring studiet. 


OPPTAKSKRAV IMPROVISASJONSMUSIKK

For søkere til Bachelor i improvisasjon/ jazz vil det bli avholdt 3 prøver. Det er prøve i hovedinstrument, teori og gehørprøve, samt et lite intervju.

Hovedinstrument
Det er først og fremst hovedinstrument det legges vekt på. Er du glad i å improvisere selv om du ikke opplever deg selv som jazzmusiker er du velkommen til å søke. Om du har din bakgrunn i rock, folkemusikk eller andre rytmiske sjangre, ønsker vi deg som søker. Du trenger heller ikke å spille tradisjonelle jazzinstrumenter for å søke.

På opptaksprøven ber vi deg om å forberede 2-3 musikkstykker. Det er viktig at du velger stoff som viser deg fra dine sterke sider, og at musikkstykkene lett kan innstuderes av prøvespillkompet som IMD stiller til disposisjon. Du kan også ta med eget akkompagnement eller spille alene.

Bi-instrument
Søkere til Bachelor i utøvende musikk - improvisasjonsmusikk, har alle klaver som obligatorisk bi-instrument.

Teori og gehør:
På teori- og gehørprøven vil du bli prøvd i melodi, rytme og harmonikk. Du må dessuten skriftlig kunne redegjøre for ulike akkordtyper som dur, moll, septimer (7), maj 7, forstørrede og forminskede akkorder, ulike skalatyper og instrument transposisjon. Ved gehørprøven må du kunne bestemme dur og moll, septim (stor/ liten) og andre intervaller.

Dersom du har avlagt godkjent prøve ved andre musikkonservatorier/ høgskoler kan disse bli akseptert.

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål omkring studiet.

SØKNADSWEB