MENY

Opptakskrav til Bachelor i utøvende musikk - jazz

Opptaksprøver arrangeres i uke 10. Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir innkalt til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. I utgangspunktet er tildelt prøvetidspunkt ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve.

For søkere til Bachelor i utøvende musikk - improvisasjon/ jazz vil det bli avholdt 2 prøver. Det er prøve i hovedinstrument, teori og gehørprøve, samt et lite intervju.

Det er først og fremst hovedinstrument det legges vekt på. Er du glad i å improvisere selv om du ikke opplever deg selv som jazzmusiker er du velkommen til å søke. Om du har din bakgrunn i rock, folkemusikk eller andre rytmiske sjangre, ønsker vi deg som søker. Du trenger heller ikke å spille tradisjonelle jazzinstrumenter for å søke.

På opptaksprøven ber vi deg om å forberede 2-3 musikkstykker. Det er viktig at du velger stoff som viser deg fra dine sterke sider, og at musikkstykkene lett kan innstuderes av prøvespillkompet som IMD stiller til disposisjon. Du kan også ta med eget akkompagnement eller spille alene.

Dersom du ønsker å bli akkompagnert fra Institutt for musikk og dans på opptaksprøven din, må transponerte, lesbare akkompagnementsnoter være mottatt senest 15. februar.

På teori- og gehørprøven vil du bli prøvd i melodi, rytme og harmonikk. Du må dessuten skriftlig kunne redegjøre for ulike akkordtyper som dur, moll, septimer (7), maj 7, forstørrede og forminskede akkorder, ulike skalatyper og instrument transposisjon. Ved gehørprøven må du kunne bestemme dur og moll, septim (stor/ liten) og andre intervaller.

Dersom du har avlagt godkjent prøve ved andre musikkonservatorier/ høgskoler kan disse bli akseptert.

På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål omkring studiet.

HUSK!

Når du har sendt inn din søknad via SøknadsWeb vil du etter ca 14 dager motta et omslagsark fra Institutt for musikk og dans (IMD). Dette omslagsarket skal returneres til IMD etter påfølgende 14 dager. I omslagsarket er det viktig at du legger ved informasjon om hva som er ditt hovedinstrument/ stemmetype. Mottar vi ikke informasjon om dette vil du ikke bli innkalt til prøvespill i uke 10!   

SØKNADSWEB