MENY

Opptakskrav for Master i utøvende musikk og Postgraduate Diploma (PDM)

Opptaksprøver arrangeres i uke 10. Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir innkalt til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette.

I utgangspunktet er tildelt prøvestidspunkt ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve.

For søkere til Master i utøvende musikk, klassisk eller improvisasjonsmusikk, og søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk - klassisk vil opptaksprøven bestå av prøve på hovedinstrument samt et intervju.

Studiene har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Opptaksprøven baseres på følgende:

  • Det skrives forslag til 45 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad.
  • Det vedlegges repertoarliste for hovedinstrument som viser og dokumenterer at søkeren har gjennomgått verk med spilletid på minimum 180 minutter, derunder minst 30 minutters kammermusikk.
  • Det vedlegges et forslag/ prosjektbeskrivelse for emnet "Masterprosjekt" som skal gjennomføres tredje semester. Også søkere til PDM må levere en prosjektbeskrivelse; hva man ønsker å bruke studiet til.
  • Det vedlegges oversikt over egen erfaring og praksis som utøver, samt attesterte kopier av vitnemål. 

På selve opptaksprøven må du spille ca 25 minutter som juryen velger fra det foreslåtte prøvespillprogrammet du har oppgitt.

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samt fremlegge en foreløpig plan for fordypningsprosjektet "Masterprosjekt" og "PDM- prosjektet". Du får også anledning til å stille de spørsmål du selv lurer på i forbindelse med studiet.

Akkompagnementsnoter
Dersom du ønsker å bli akkompagnert fra Institutt for musikk og dans på opptaksprøven din, må lesbare akkompagnementsnoter være mottatt senest mandag 21. februar.

HUSK!
Når du har sendt inn din søknad via SøknadsWeb vil du etter ca 14 dager motta et omslagsark fra Institutt for musikk og dans (IMD). Dette omslagsarket skal returneres til IMD etter påfølgende 14 dager. Husk å sjekke at det er påført riktig hovedinstrument på omslagsarkets framside.   

SØKNADSWEB