MENY

Samarbeid med kulturlivet

Institutt for musikk og dans kunne ikke eksistert uten det store samarbeidet med kulturlivet i Stavanger. Her vil vi vise frem hvor solid forankret vår virksomhet er i dette samarbeidet, og hvordan dette henger sammen med den sterke politiske satsningen på kultur i Stavangerregionen.

Instituttet har et bredt og allsidig samarbeid med kulturlivet i Stavanger og Rogaland forankret i aktivitetene i Bjergsted. Siden Rogaland Musikkonservatorium flyttet inn i Bjergstedparken i 1979 har området blitt hjemsted for Stavanger Symfoniorkester, Kulturskolen og Konserthuset. Denne utviklingen har bidratt til å gi våre studenter og ansatte en helt unik praksisarena og muligheter for å bruke hverandres ressurser på en måte bare fantasien setter grenser for. For samarbeidspartnerne betyr naboskapet med oss et sterkt internasjonalt miljø og adgang til musikalsk læring, utfoldelse og opplevelse.

Våre studenter får nytte av samarbeidet på mange måter, blant annet gjennom jevnlige praksiserfaringer, kontakt med potensielle fremtidige arbeidsgivere og internasjonal erfaring. Dette er essensielt for å opprettholde den høye studiekvaliteten ved instituttet, med fokus på god individuell oppfølging og stor variasjon i praksismuligheter.

Stavangerregionen vokser, og regionale kulturaktører som Regional arena for samtidsdans og Sandnes kulturhus er etter hvert også blitt viktige for kulturlivet. Dette gir muligheter for bredere samarbeid også innen fagområdet dans.

Les mer om våre kulturpartnere og om Bjergstedvisjonen.