MENY

Kulturpartnere

IMD samarbeider med en rekke kulturaktører i Stavanger og regionalt, og her presenterer vi en rekke av våre viktigste partnere.

Stavanger Symfoniorkester
Symfoniorkesteret (SSO) er en helt sentral del av instituttets blodomløp. En betydelig andel av våre undervisningskrefter er ansatte i symfoniorkesteret, som bidrar med sin store, internasjonale kompetanse i undervisning og kunstnerisk utvikling. Samarbeidet gir også en unik praksismulighet for våre studenter, som deltar i orkesterarbeid og får prøve seg med internasjonalt kjente musikere. SSO er også en viktig arbeidsgiver for flere av våre uteksaminerte studenter. Stavangerregionens sterke kultursatsning har båret store frukter hos SSO, som har øket sin besetning betydelig de siste årene.

Stavanger Konserthus
Et viktig praksissted for våre studenter, et hjem for mange av våre undervisere og en storstue for byens kulturliv. Dagens helt nye konserthus har mange roller, og vil gi både byen og instituttet helt nye kulturelle opplevelser i fanget.

Stavanger Kulturskole
Kulturskolen er Stavanger kommunes tilbud til unge innen opplæring i musikk, dans, teater og andre kunstfag. Skolen er en viktig partner for vårt institutt som arbeidsgiver for mange av våre uteksaminerte kandidater, og som rekrutteringsarena for våre studier. Stavanger Kulturskole flyttet inn i nye flotte lokaler i september 2012.

Norsk Lydinstitutt
Et uvurderlig arkiv av utrolige 100.000 LP’er og titusenvis av andre lydopptak hvorav kun et fåtall er digitalisert. Lydinstituttet er et kompetansesenter for musikkforskning, og fungerer som et skattkammer for våre forskere innen blant annet musikkhistorie og tolkingslære. I tillegg gir det våre studenter og allmennheten muligheten til å høre musikk som ikke finnes noe annet sted.

Unge Musikere
Talentprogrammet Unge Musikere er et nasjonalt tiltak for å fange opp unge musikktalenter mellom 13 og 19 år. I Rogaland har IMD ansvaret for programmet, og organiserer ekstra undervisning som supplement til vanlig undervisning ved kulturskole eller annen skole. De unge talentene har deretter mulighet til å fortsette med å studere musikk ved instituttet.

Festivaler og forbund
En rekke festivaler og fora holder til i Bjergsted – Stavanger Jazzforum, Den Internasjonale Kammermusikkfestivalen, Norges Musikkorpsforbund, Humorfestivalen etc. Disse gir variert scene- og konserterfaring for våre studenter, og bidrar med mange impulser til både vårt og byens kulturelle mangfold. Festivalene er også viktige formidlingssteder for våre ansattes kunstneriske utviklingsprosjekter.

Fartein Valen stiftelsen

Legater og stiftelse
Kunstfaglig innrettede legater og fond holder også hus i Bjergsted. Per Ramslands stiftelse for musikk og billedkunst er en etablert medspiller.

Hvordan dette kommer til å se ut i fremtiden kan du lese om i Bjergstedvisjonen.