MENY

Bjergstedvisjonen

Utviklingen av den kunstfaglige campusen vår for fremtiden blir kalt Bjergstedvisjonen. Vi skal være med på å bygge opp Bjergstedparken til et kulturelt kraftsentrum på alle nivåer for Stavanger, Rogaland og for et internasjonalt publikum og samarbeidspartnere.

Bjergstedvisjonen er en tanke om at mange av Stavanger og Rogalands mest etablerte kulturaktører skal ha et felles bruksområde, driftsmuligheter og drive kulturelle og kunstfaglig utveksling i et område på ca. 7000 m2 i Campus Bjergsted.

Her vil Universitetet i Stavangers Institutt for musikk og dans inngå blant mange partnere i å skape et unikt kulturtilbud for befolkningen generelt, og samtidig et kunstfaglig og pedagogisk kraftsentrum uten sidestykke.

Høsten 2012 har Bjergstedparken i tillegg til dagens innhold fått ny Musikk-dans-drama-linje fra Kongsgård videregående skole, nytt konserthus og ny kulturskole. En helt ny infrastruktur vil dermed muliggjøre bruk av ansatte på tvers av institusjonene, og det vil skapes felles møtesteder for både elever i videregående skole, studenter, ansatte, verdensberømte musikere og dansere og ekspertise innen lyd, lys og sceneteknikk.

Institutt for musikk og dans er en privilegert aktør i dette arbeidet på vegne av Universitetet i Stavanger, som i styremøte 21. oktober 2009 - sak 79/09 -  sluttet seg til den planlagte arealutviklingen i Bjergsted. Universitetet overtok den tidligere kulturskolen i august 2012, og vi ser med spenning frem til mulighetene denne tomten byr på.

Se bilder og les mer om Bjergstedutviklingen her