MENY

Følgeskjema og viktig informasjon for alle nye søkere til IMD

Alle som søker om opptak til studier ved Institutt for musikk og dans (IMD) ved Universitetet i Stavanger må legge inn sin(e) søknad(er) i SøknadsWeb FØR følgeskjema fylles ut.

Når du har klikket deg gjennom SøknadsWeb vil du motta en kvitteringsepost. I kvitteringseposten finner du et unikt søkernummer samt en link til denne nettsiden. Her finner du viktig informasjon som gjelder for alle som søker om opptak til studier ved Institutt for musikk og dans, ved Universitetet i Stavanger.

Følgeskjema er et (søknads)skjema som alle søkere blir bedt om å fylle ut. Følgeskjemaet skal fylles ut, printes, signeres og returneres til IMD så snart som mulig sammen med de etterspurte vedlegg.

Siste frist for innsending av følgeskjema:

- 30. desember for søkere til musikkstudier
- 15. februar for søkere til dansestudier
- 30. april for søkere til studier uten utøvende opptaksprøver

FØLGESKJEMA - for alle

Mal for prøvespillprogram - for musikksøkere

Egenmeldingsskjema om helsetilstand - for dansesøkere

Vedlegg til søknad
Det er ulike vedlegg som skal sendes inn sammen med følgeskjemaet. Sjekk hvilken dokumentasjon som skal sendes inn for det studiet du har søkt opptak til, under . Det gjelder blant annet lengde på prøvespillprogram, repertoarvalg, egne arbeider, muskalsk CV, prosjektbeskrivelse og andre obligatoriske innleveringer knyttet til søkt program.

Merk deg at søknaden din må være KOMPLETT for at du skal kunne bli vurdert for opptak til IMD.

Akkompagnementsnoter
Noter skal i utgangspunktet sendes sammen med følgeskjema. Dersom du av ulike grunner ikke har akkompagnementsnotene klare til fristen for innsending av følgeskjema, kan de ettersendes. Akkompagnementnotene må være mottatt ved IMD senest fredag den 1. februar for at du skal kunne være garantert akkompagnement ved prøvene i uke 10. Søkere til JAZZ- studier må sende inn 3 eksemplarer av akkompagnementsnotene!

Politiattest og helseattest
Noen studier ved IMD krever politiattest, som Bachelor i dans med integrert PPU og Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans. Dersom du blir tilbudt studieplass på et av disse studiene kreves det at du innen semesterstart (senest innen 1. september) har levert en gyldig politiattest. Her kan du lese mer om hva du må ha med deg på politistasjonen for å få utstedt en politiattest.

Nye dansestudenter må i tillegg levere en helseattest innen 1. september dersom man velger å takke ja til tilbudt studieplass.

Få ellers med deg alle NYHETER på vår nettside. Her legger vi kontinuerlig ut informasjon vedrørende søknad og opptak for 2013. I løpet av uke 4/5 vil det her bli publisert hvilke dager de ulike instrument skal prøvespille i uke 10. Danseprøver finner sted i uke 14.

Dersom du trenger hjelp til utfylling av følgeskjema, har spørsmål om vedlegg, eller det oppstår andre ting du lurer på i forbindelse med søknad og opptak kan du kontakte oss på:
musikk-dans@uis.no eller på tlf.: 51 83 40 00.

Følgeskjema med vedlegg skal sendes til:

Universitetet i Stavanger
Institutt for musikk og dans
v/ Jannicke Fjermestad
4036 Stavanger

Merk gjerne konvolutten med "Søknad IMD".

Kvitterings e-post for mottatt følgeskjema ved IMD
Etter at du har sendt inn ditt følgeskjema med etterspurte vedlegg skal du motta en e-post fra Institutt for musikk og dans (IMD) som bekreftelse på at din søknad er mottatt. Kvitterings e-posten sendes vanligvis ut i løpet av noen dager etter at søknaden er mottatt. I perioden rett rundt søknadsfrist vil det nok dessverre ta noe lengre tid.

Dersom du ikke har mottatt kvitterings e-post fra IMD innen uke 4 (musikksøkere), innen uke 8 (dansesøkere) eller innen uke 18 (andre studier ved IMD) MÅ du ta kontakt med IMD på musikk-dans@uis.no for å sjekke at din søknad har kommet frem.