MENY

Viktig informasjon for alle nye dansesøkere til Institutt for musikk og dans, UiS

Alle som søker om opptak til studier ved Institutt for musikk og dans (IMD) ved Universitetet i Stavanger må legge inn sin(e) søknad(er) i SøknadsWeb.

Når du har klikket deg gjennom SøknadsWeb vil du motta en kvitteringsepost. I kvitteringseposten finner du et unikt søkernummer samt en link til denne nettsiden, hvor du finner viktig informasjon som gjelder for deg som søker om opptak til danse studier ved IMD.

Følgeskjema er et internt søknadsskjema som alle søkere blir bedt om å fylle ut. Følgeskjemaet skal printes, signeres og returneres til IMD så snart som mulig sammen med de etterspurte vedlegg.

Siste frist for innsending av følgeskjema med vedlegg er:
MANDAG 15. FEBRUAR

FØLGESKJEMA

Egenmeldingsskjema om helsetilstand

Sammen med følgeskjemaet skal det vedlegges:
- egenmelding om helsetilstand
- aktuelle attester og eventuelt en CV
- attesterte kopier av vitnemål med oppnådd generell studiekompetanse

Merk deg at søknaden din må være komplett for at du skal kunne bli vurdert for opptak til IMD og bli innkalt til danseprøver. Se også NYHETER på vår nettside hvor vi kontinuerlig legger ut informasjon vedrørende søknad og opptak for 2012.

- VITNEMÅL
Attestert kopi av vitnemål fra videregående og/eller høyere utdanning må legges ved følgeskjemaet. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren 2012 kan dokumentasjon ettersendes senest innen 1. juli 2012. Se .

- ATTESTER
Attesterte kopier av aktuelle attester fra eventuell arbeidspraksis (med stillingsstørrelse og varighet) og kursmå legges ved følgeskjemaet.

- EGEN ERFARING
Oversikt over egen erfaring som utøver og eventuelt en CV må legges ved følgeskjemaet.

Dersom du trenger hjelp til utfylling av følgeskjema, har spørsmål om vedlegg, eller det oppstår andre ting du lurer på i forbindelse med søknad og opptak kan du kontakte oss på:
musikk-dans@uis.no eller på tlf.: 51 83 40 00.

Følgeskjema med vedlegg skal sendes til:

Universitetet i Stavanger
Institutt for musikk og dans
v/ Jannicke Fjermestad
4036 Stavanger

Merk gjerne konvolutten med "Søknad IMD".