MENY

Ensembleledelse korps

Emnebeskrivelse av emnet VEK100-1 Ensembleledelse korps på 30 studiepoeng.

Studiepoeng 30
Undervisningsstart Høst
Undervisningssemestre 2
Vurdering Vår


Formål
Studenten skal opparbeide kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem bedre i stand til å inneha det musikalske ansvaret for musikkorps og ensembler innen det frivillige musikkliv. Det vil bli lagt vekt på å utvikle den plastiske og motoriske siden hos den enkelte student. Det metodiske og formidlingsmessige aspekt har stor plass i studiet. Det er ellers viktig å lære seg det håndverksmessige; orkestrering, partiturstudier, kunnskap om instrument, ensembler og stil.

Innhold
Studiet kan inneholde arbeid med følgende fag:

  • Dirigering/ instruksjon
  • Praksis (helgesamlinger: I  /eget korps: II )
  • Ensemblekunnskap
  • Instrumentkunnskap
  • Gehørtrening
  • Musikkteori/ arrangering/ instrumentasjon
  • Historiekunnskap/ repertoarkunnskap
  • Administrasjon/ ledelse

Arbeidsformer
Studiet gjennomføres på deltid over ett år og kan kombineres med arbeid eller annet emne (halvårsenhet). Det legges opp til fellesundervisning en ettermiddag i uken. I egen praksis som dirigent, får studentene råd og veiledning av en eller flere praksisveiledere med lang erfaring.

Opptakskrav
Dette er et tilbud til korpsdirigenter med oppnådd generell studiekompetanse eller annen tilfredsstillende musikkbakgrunn som ønsker å skaffe seg bedre kvalifikasjoner for å kunne lede musikkorps og ensembler innen det frivillige musikkliv. Studentene må fortrinnsvis dirigere eget ensemble utenfor skolen.

Vurdering
Det foretas kontinuerlig vurdering gjennom studiet, samt avsluttende evaluering ved studiets slutt. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha bestått evaluering underveis i studiet. Det avholdes avslutningsvis en fageksamen og settes en gradert eksamenskarakter.

Litteratur
Bestemmes av faglærer tilrettelagt.