MENY

Semesterstart 2012 ved Institutt for musikk og dans

Det er en stor glede for oss ved Insitutt for musikk og dans å ønske både nye og "gamle" studenter velkommen til nytt studieår.

Vi vil her gi deg litt informasjon om semesterstart ved instituttet, og en enkel oversikt over det som skjer de første dagene. Vi ber om at du leser vedlagte informasjon nøye, slik at du er best mulig forberedt til studiestart.

HUSK at alle studenter skal godkjenne sin utdanningsplan i StudentWeb og betale semesteravgift HVERT SEMESTER. Frist er 1. september for høstsemesteret.

"Gamle" studenter
For "gamle" studenter som fortsetter på sitt studieløp er det viktig å huske på at når utdanningsplanen er godkjent, og du er meldt til undervisning i emner som går det aktuelle semesteret, vil du få tilgang til emnene i it´s learning. Du kan da følge med på eventuelle beskjeder fra faglærer i forkant av undervisningsstart. Lånekassen kan også ferdigbehandle søknad om studielån slik at dette kommer inn på konto til semesterstart.

Dersom utdanningsplanen ikke stemmer og du ikke klarer å endre dette selv på StudentWeb, anbefaler vi deg å godkjenne den først og etterpå kontakte instituttadministrasjonen for å få hjelp til endringer.

Nye studenter
Som ny student ved IMD vil du i begynnelsen av august få tilsendt en e-post fra IT- avdelingen ved UiS med nødvendig informasjon for å aktivere din IT- bruker ved universitetet. Vi anbefaler at du gjør dette før studiestart. Du vil da også få informasjon om hvordan du aktiverer en egen student- epostadresse, brukernavn og passord til It’s Learning med mer.

Hvis du var aktiv student ved UiS forrige semester, men nå har fått opptak til nytt studium, så har du allerede en aktiv IT-bruker og vil derfor ikke få e-post om selvaktivering. Du kan da gå inn på StudentWeb, med samme brukernavn og passord som i vår, og semester registrere deg/godkjenne utdanningsplanen på ditt nye studieprogram i begynnelsen av august.

Studentkort
HUSK, at for å kunne få utstedt studentkort MÅ du ha studentregistrert deg på forhånd; Når studentbetalingen er registrert ved UiS (3-4 dager etter at du har betalt) og du har semesterregistrert deg/godkjent utdanningsplanen din på StudentWeb, vil semesterkvitteringen bli sendt til semesteradressen din. Semesterkvitteringen inneholder semesterkort som stadfester at studentbeviset ditt er gyldig for det gjeldende semesteret.

Nye IMD- studenter må selv sørge for å ta turen opp til hovedcampus på Ullandhaug (Arne Rettedals Hus) for utsteding av studentkort innen 1. september. Det er satt opp en FELLES BUSSTUR FRA BJERGSTED TIL ULLANDHAUG onsdag den 22. august. Fremmøte kl. 10.00 i foajeen i Bjergsted (hovedbygget). Ta med kvittering for betalt semesteravgift samt gyldig legitimasjon!

Dersom du får problemer med registreringen i StudentWeb og/eller andre studentsystemer, så vil man kunne få hjelp til dette TORSDAG 23. AUGUST i Bjergsted. IT- avdelingen og Enhet for studentservice vil da være tilstede i Bjergsted fra kl. 09.30 – 11.30.

Uke 33 er satt av til ulike FADDERARRANGEMENT for alle nye studenter ved IMD. Denne uken legges det ekstra til rette for at dere nye studenter ved IMD skal bli godt kjent med hverandre og skolen. Se også fadderinformasjon for alle nye studenter ved UiS.

Semesterstartsuken ved IMD
Hele uke 34 vil det bli avholdt obligatoriske INFORMASJONSMØTER. Det vil bli opprop og fremmøteregistrering på orienteringsmøtet til programmet du er tatt opp på. På disse møtene vil du få rede på viktige ting bl.a. om undervisning, timeplan og emnekombinasjoner som gjelder for deg. Merk deg at informasjonsmøtene samt fellesseminarene er OBLIGATORISKE! Husk at møtene også er obligatoriske for studenter som fortsetter på et studieløp.
Se her for oversikt over semesterstartsuken med dag og tidspunkt.

For å få tilgang til skolens lokaler må man bruke nøkkel og brikke som en får utlevert mot et depositum på 500,-. Depositumet betales via bankterminal i ekspedisjonen ved IMD. Man kan få utlevert nøkkel og brikke fra og med mandag 6. august.

Ekspedisjonen ved IMD holder vanligvis åpent fra 10.00 – 15.00 mandag – fredag. I uke 34 holder vi åpent fra 08.00 – 15.00 (lunsj fra 11.30 – 12.00).

ÅPNINGSSEREMONIEN ved Institutt for musikk og dans finner sted mandag 20. august kl. 10.30 i Lille Konsertsal i Bjergsted, med påfølgende felles lunsj for alle nye og «gamle» IMD- studenter og ansatte. Universitetet i Stavanger har offisiell åpning av studieåret på hovedcampus tirsdag 14. august kl. 10.00.

Universitetet i Stavanger har lagt ut generell studiestartsinformasjon på den sentrale nettsiden www.uis.no/studiestart. Det er meget viktig at du leser nøye gjennom artikkelen STUDENTREGISTRERING, hvor du får informasjon omkring aktivering av IT- bruker, betaling av semesteravgift, registrering i StudentWeb med mer). Se også artiklene SJEKKLISTE, FADDER 2012 og STUDIESTARTPROGRAM.

For nye Bachelorstudenter i musikk – klassisk/improvisasjon:
For 1 års studenter til Bachelor klassisk og jazz er det obligatorisk seminaruke ved Ole Bull- akademiet på Voss i uke 46. Egenandelen for seminaruken er satt til ca. kr 2.300,- og betales på Voss. Det er også viktig å merke seg at det ikke vil bli arrangert felles reise. Tur/retur Voss ordnes på egenhånd. Du kan reise med bil, tog, buss, fly eller båt til Bergen, for deretter å ta toget videre til Voss. Mer informasjon vedrørende den kommende Voss- turen blir gitt på det obligatoriske informasjonsmøtet for nye Bachelor studenter i musikk tirsdag 21. august.

Stavanger International Chamber Music Festival
”Stavanger International Chamber Music Festival” (ICMF) arrangeres fra 6. – 12. august. I den anledning blir det en del aktivitet på huset, og en del av IMD`s lokaler vil være disponert av ICMF. Til gjengjeld får vi anledning til flotte konsertopplevelser som kan være vel verd å få med seg. Alle konserter i forbindelse med Kammermusikk festivalen koster kr. 50,- for studenter.

Kammermusikkfestivalen arrangerer også mesterklasser (ISA) denne uken. Påmeldingsfrist er den 8. juli. Se www.playingforgold.no Mer informasjon vedrørende festivalprogram finner du på ICMF’s nettside www.icmf.no

Oversikt over studieprogram og aktive emner for 2012/2013 finner du på IMD's hjemmeside www.uis.no/imd
Oversikt over studieåret finner du i studiekalenderen for 2012/2013

UiS Institutt for musikk og dans oppfordrer alle nye (og gamle) studenter til å holde seg oppdatert på instituttets aktiviteter ved å ”like” vår facebook-side: www.facebook.com/imdbjergsted

Vi håper at du vil finne deg vel til rette ved IMD. Sammen med engasjerte og aktive studenter vil vi gjøre vårt aller beste for at dere studenter skal ha glede og utbytte av studiet og studietiden her i Bjergsted.

Fortsatt god sommer, og vel møtt til semesterstart i uke 34.

Med vennlig hilsen
Institutt for musikk og dans