MENY

Invitasjon til opptaksprøver

Dersom du fyller de formelle kravene for opptak vil du bli innkalt til opptaksprøver. Søkere må da dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter på praktiske og teoretiske prøver. Det stilles ulike krav på prøvene avhengig av hvilket studieprogram du søker.

Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir invitert til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. I utgangspunktet er tildelt prøvetidspunkt ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve.

NYHETS link
Institutt for musikk og dans (IMD) har en egen link kalt NYHETER på sin nettside. Her publiseres det kontinuerlig nyttig informasjon vedrørende søknad og opptak, så følg med!

Dersom Institutt for musikk og dans har mottatt følgeskjema med alle etterspurte vedlegg innen fristen, vil du bli invitert til de utøvende opptaksprøvene i Bjergsted.

Musikk
Musikk holder sine opptaksprøver i uke 10. Hvilke dager de ulike instrument skal prøvespille i uke 10 publiseres under nyheter i uke 4 eller 5.

Alle søkere som inviteres til prøvespill i musikk vil i begynnelsen av februar få tilsendt invitasjon via e-post. Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg. Eksakt tidpunkt for prøvene vil bli annonsert på selve prøvedagen etter at fremmøteregistrering er gjennomført.

Les mer om gjennomføring av opptaksprøver i musikk her.

Dans
Dansestudiene arrangerer sine opptaksprøver i uke 14 (uken rett etter påske).

Alle søkere som inviteres til opptaksprøvene for dansestudiene vil motta en e-post 2 - 3 uker før prøvene tar til. Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg. Eksakt tidpunkt for prøvene (for eksempel hvor mange dager prøvene vil vare) annonseres under nyheter i begynnelsen av mars. Mer informasjon vedrørende søknad om opptak til Bachelor i dans, samt studieplan og annen info finner du under Bachelor dans.

Viktig!
Dersom instituttet ikke mottar følgeskjema med alle etterspurte vedlegg fra deg som søker via SøknadsWeb, vil du heller ikke bli invitert til utøvende opptaksprøver. Søkere som ikke har sendt inn følgeskjema med vedlegg regnes ikke som en reell søker til Institutt for musikk og dans.

Kvitterings e-post for mottatt følgeskjema ved IMD
Etter at du har sendt inn ditt følgeskjema med etterspurte vedlegg skal du motta en e-post fra Institutt for musikk og dans (IMD) som bekreftelse på at din søknad er mottatt. Kvitterings e-posten sendes vanligvis ut i løpet av noen dager etter at søknaden er mottatt. I perioden rett rundt søknadsfrist vil det nok dessverre ta noe lengre tid.

Dersom du ikke har mottatt kvitterings e-post fra IMD innen uke 4 (musikksøkere), innen uke 8 (dansesøkere) eller innen uke 18 (andre studier ved IMD) MÅ du ta kontakt med IMD på musikk-dans@uis.no for å sjekke at din søknad har kommet frem.