MENY

Kirkemuskalsk fordypning - opptakskrav og opptaksprosess

Kirkemusikalsk fordypning (30 studiepoeng) er et studie som er tiltenkt dem som ønsker en påbygging innen kantorvirksomhet til sin Bachelor i musikk.

Studieplan for Kirkemusikalsk fordypning

Faglige opptakskrav

Oppnådd bachelor grad
Studiet er en utdanning innen kantorvirksomhet i Den norske kirke, rettet mot søkere som har en fullført bachelorgrad i utøvende musikk med instrumentalemner på minimum 120 studiepoeng, og med et tangentinstrument som hovedinstrument. For søkere som tidligere har hatt orgel som hovedinstrument kan vokal/ kordireksjon vurderes som alternativ.

Viser ellers til IMD's opptaksreglement.

Kunstneriske/ utøvende opptakskrav

Kirkemusikalsk fordypning (30 studiepoeng) består av 3 emner på 10 studiepoeng; VKI101 - Liturgi og hymnologi, VKI102 - Orgelkunnskap og kirkemusikkhistorie og VKI103 - Kirkemusikkforum.  

For å oppnå et fulltidsstudium på 60 studiepoeng, kan man kombinere de 30 teoretiske studiepoengene med 30 utøvende studiepoeng i orgel (eventuelt sang)). Du kan da søke om opptak til Årsstudium i utøvende musikk og velge KUN enkeltemnet VIM100 - Instrumentalt mellomnivå. For å kunne få opptak til Instrumentalt mellomnivå kreves det utøvende opptaksprøve og intervju. Opptaksprøver til mellomnivå orgel (eventuelt sang) gjøres i forbindelse med instituttets sekundære opptaksprøver i mai. Eksakt tidspunkt blir kunngjort på nettsiden under NYHETER, samt på tilsendt e-post.

NB! Dersom du også ønsker å søke om opptak til Instrumentalt mellomnivå - orgel, så er det viktig at du skriver dette i følgeskjemaet i merknadsfeltet, og krysser av i følgeskjemaet for emnet VIM100.

Følgeskjema fylles ut og returneres til IMD med etterspurte vedlegg etter at søknaden er lagt inn elektronisk i SøknadsWeb.

Hva må sendes til instituttet?
For å kunne bli vurdert for opptak til Kirkemusikalsk fordypning kreves det at følgende er sendt instituttet innen 30. april:

- Følgeskjema med bilde (printet og signert)
- En repertoarliste for hovedinstrument på 180 min.
(repertoarlisten skal vise og dokumentere at du har gjennomgått verk med spilletid på minimum 180 minutter fra ditt Bachelor studie)
- Attestert kopi av vitnemål med oppnådd Bachelor i musikk, samt karakterutskrift.
- Attestert kopi av vitnemål fra videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (dersom du ikke vet med sikkerhet at ditt vitnemål er lagt inn i norsk vitnemålsdatabase)
- Aktuelle attester og musikals CV (oversikt over egen erfaring og praksis som utøver)

Dersom du også søker om opptak til Instrumentalt mellomnivå - orgel må du i tillegg sende oss følgende:
- Ferdig utfylt prøvespillprogram (mal finnes i FØLGESKJEMA- artikkelen)

Opptaksprøven for søkere til instrumentalt mellomnivå 
Dersom Institutt for musikk og dans har mottatt følgeskjema med alle etterspurte vedlegg innen fristen, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i mai. Alle søkere som inviteres til prøvespill vil i slutten av april få tilsendt invitasjon via e-post. Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg.

Opptaksprøven vil bestå av prøve på hovedinstrument og et intervju.

Hovedinstrument prøve
For søkere til Instrumentalt mellomnivå vil man ved prøven på orgel (eventuelt sang) fremføre både selvvalgte og obligatoriske verk. Opptakskrav for utøvende orgel vil være like kravene for Bachelorstudiet, men med et noe lavere utøvende nivåkrav. Hvilke verk du kan velge blant for de ulike instrumentene finner du på http://høyere-musikkutdanning.no/.

Lengde på prøvespillprogram: ca. 20 - 30 minutter.
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 10-15 minutter fra ditt foreslåtte program.

Intervju
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.

Det tas forbehold om igangsetting av studiet!

SØKNADSWEB