MENY

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i skapende og utøvende kunstfag

Praktisk-pedagogisk utdanning er et ettårig påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i musikk, dans, teater/drama kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet.

Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole. Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i musikk, dans eller teater/drama, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne.

Studiet tas i hovedsak som heltidsstudium på ett år. Obligatoriske emner er Pedagogikk I og II,Kunstfagdidaktikk I og II og Praksis. Som PPU-student vil du stifte bekjentskap med et variert utdannings- og praksisfelt som omfatter både pedagogiske og utøvende områder.

Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende områder.

Fra høsten 2017 kan PPU også tas som et veivalg i Bachelor-programmets andre avdeling i kombinasjon med det utøvende studiet.

Studiet er primært rettet mot følgende målgrupper:

  • Studenter i bachelorprogram i musikk som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som musikkpedagog.
  • Kandidater med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag – enten musikk, dans eller teater/drama som ønsker å pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som dansepedagog eller teater/drampedagog.
  • Kandidater med musikkvitenskaplig utdanning på universitetsnivå, som tar sikte på undervisningsoppgaver i videregående skole
Syv samtidsdansere ved Institutt for musikk og dans på scene. Bildet illustrerer påbygningstudiet Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 26.10.2018