MENY

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag

Ettårig påbygningstudium med søknadsfrist 1. mars.
Bilde av studenter PPU-studentene bidrar blant annet til undervisningen i jazzskolen for unge musikanter. Foto: Morten Berensen.

Praktisk-pedagogisk utdanning er et ettårig påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i musikk, dans, teater/drama kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet. 

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag (60 stp) har en profilering av pedagogisk utdanning innen musikk, dans, drama og teater. Fakultetet har dermed en sammensetning av PPU-studenter som sammen skaper et unikt studiemiljø på tvers av kunstfagene. Studiets profil kjennetegnes også av et rikt forgrenet entreprenørskap innen kunstområdet, med vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats.

Pedagogisk og didaktisk kompetanse

Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole. Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i musikk, dans eller teater/drama, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne.

Studiets oppbygging

Studiet tas i hovedsak som heltidsstudium på ett år. Obligatoriske emner er Pedagogikk I og II, Kunstfagdidaktikk I og II og Praksis. Som PPU-student vil du stifte bekjentskap med et variert utdannings- og praksisfelt som omfatter både pedagogiske og utøvende områder.

Praksis og teori

Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende områder.

Fra høsten 2017 kan PPU også tas som et veivalg i Bachelor-programmets andre avdeling i kombinasjon med det utøvende studiet.

Hvem passer det for?

Studiet er primært rettet mot følgende målgrupper:

  • Studenter i bachelorprogram i musikk som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som musikkpedagog.
  • Kandidater med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag – enten musikk, dans eller teater/drama som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som dansepedagog eller teater/dramapedagog.

Kilde: CP Publisert 15.04.2020