MENY

Økonomi og administrasjon toårig master - siviløkonom - opptakskrav

Den primære målgruppen for studiet er studenter med bachelorgrad i økonomisk-administrative fag eller revisjonsfag, tilsvarende 180 studiepoeng.

Studenter med annen type bachelorutdanning kan også søke opptak, men under forutsetning av at de i sin utdanning oppfyller fagkrav fastsatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).

NRØA-normen er som følger:

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:
   

 a) 30 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- økonomistyring

- investering og finansiering

 

  b)  25 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi

 

c)  15 studiepoeng innen samfunnsøkonomi. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi

 

d)  20 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

 

Faglige minstekrav for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn:

For å være kvalifisert for opptak kreves bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innenfor de økonomisk-administrative fagområdene: bedriftsøkonomisk analyse (accounting, investment analysis, finance etc.), administrasjonsfag (marketing, organisation and leadership, business strategy etc.), samfunnsøkonomi (micro- and macro economics) og metodefag (business research methods, mathematics, statistics).

Andelen av emner innenfor fagområdene bedriftsøkonomisk analyse og administrasjonsfag må tilsammen tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både matematikk og statistikk.

 

Søkere som tas opp på grunnlag av disse minstekravene vil etter fullført studieløp oppnå graden Master of Science in Business Administration, og har ikke krav på tittelen siviløkonom.

For utenlandske søkere fra enkelte land kreves også dokumentasjon på engelskkunnskaper, se utfyllende regler for opptak. Krav om engelsktest gjelder for søkere med utdanningsbakgrunn fra land hvor dette er påkrevd i henhold til GSU-listen. (Merk at det er strengere krav for godkjente engelskkunnskaper enn det som fremgår av språkvedlegget til GSU-listen, se det utfyllende reglene for opptak).

 

Nytt krav for søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn - GMAT/GRE-test:

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn utenom de nordiske landene må bestå GMAT- eller GRE-test med følgende resultater:

  • Graduate Management Admission Test (GMAT): Krav om minst 600 poeng totalt. Du må bestille en score report som skal sendes til Universitetet i Stavanger.  I tillegg må du laste opp testresultatet som PDF i Søknadsweb.

eller

  • Graduate Record Examinations (GRE): Krav om minst 152 points på den kvantitative delen. Du må legge til UiS som mottaker med med institusjonskode 0109. I tillegg må du laste opp testresultatet som PDF i Søknadsweb.

Testresultater er gyldige i fem år.

 

Beregning av opptakspoeng:

Alle emner som inngår i din grunnutdanning (f.eks. bachelorgrad) tas med i beregningen av opptakspoeng. Dersom du har emner fra andre læresteder (f.eks. utveksling), så fremgår vanligvis ikke resultatene av disse på vitnemålet. Når du søker opptak må du derfor sende oss karakterutskrifter som viser resultatene dine.

Hvis du har dekket emner for å dekke NRØA-kravene som ikke inngår i din grunnutdanning, vil resultatene fra disse emnene også tas med i beregningen av opptakspoeng.

For fullstendig oversikt over opptaksregler og tilleggspoeng vises det til Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, samt Utfyllende regler til lokalt opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon.

 

Søknadsfrister:

1. MARS
Søknadsfrist for:
Søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden, realkompetanse, opptak på særskilte vilkår/spesiell vurdering, behov for tidlig opptak.

15. APRIL
Alle øvrige søkere som ikke er nevnt ovenfor. Dette gjelder også søkere som avslutter utdanningen sin samme våren som man søker.

ETTERSENDINGSFRIST 1. JULI

Dersom du får resultater fra eksamen etter søknadsfristen din, kan du sende disse seinest innen 1. juli. Hvis du ikke får resultatene fra ditt lærested innen 1. juli pga. forsinket sensur, må du kontakte oss på e-post: masteropptak@uis.no

 

Kontaktinformasjon:

Opptak: masteropptak@uis.no

Søknad: Via lokal SøknadswebKilde: CP

Publisert 03.01.2019