MENY

Rettsvitenskap bachelor - hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap retter seg mot arbeid innen oljerelatert virksomhet, bank og forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.
Fullført Bachelor i rettsvitenskap fra UiS gir fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dette innebærer at studenter med Bachelor i rettsvitenskap fra UiS kan søke seg inn på masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB via Samordna opptak, og få godskrevet de tre årene ved UiS som de tre første årene på masterprogrammet ved UiB.
For studenter med Bachelor i rettsvitenskap ved UiS som ønsker å ta master ved UiB, men ikke kommer inn via Samordna opptak, gjelder følgende ordning: Fullført Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger kvalifiserer til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. For å kunne konkurrere om opptak må søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Fra studieåret 2019-2020 vil 7 plasser ved det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen være reservert for studenter med Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger.
Ta gjerne kontakt med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger for ytterligere informasjon.

Sist oppdatert: 20.05.2019