MENY

Matematikk og fysikk / Mathematics and Physics

Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Ved masterprogrammet i matematikk og fysikk får du avansert kunnskap om modellering av matematisk-fysiske system.
Student løser regnestykker på tavle. Illustrasjon til master i matematikk og fysikk ved UiS.

Masterstudiet i matematikk og fysikk bygger på en , eller en grad med tilsvarende bredde og dybde i fysikk- og matematikkemner.

Fysikkforståelse og matematiske modeller lar oss trekke konklusjoner om alt fra utvikling av klima, flyt i oljereservoarer, hjernens mange mysterier til utvikling av nye materialer og nanoteknologi.

Studiet er internasjonalt og forelesningene vil foregå på engelsk. Information in English. 

I løpet av det første året velger du fordypningsemner. Studiet gir deg en stor frihet med tanke på framtidig yrkesvalg, da du vil få en allsidig bakgrunn for å kunne sette deg inn i nye og spesialiserte områder. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Fordypningsemner

Fordypningsemner som blir valgt i 2. semester legger grunnlag for videre arbeid med masteroppgaven. Alle emner vil ikke nødvendigvis undervises hvert år. Dersom få studenter velger et emne kan det være at det blir undervist som ledet selvstudium. Andre fordypningsemner enn de som er angitt i planen kan godkjennes etter søknad.

 


Kilde: CP Publisert 25.06.2019