MENY

Matematikk og fysikk, master

Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Ved masterprogrammet i matematikk og fysikk får du avansert kunnskap om modellering av matematisk-fysiske system.

Moderne teknologi og vår forståelse av den verden vi lever i er basert på den vitenskapelige beskrivelsen av naturlige fenomener og avansert matematisk modellering. Vitenskapsfolk og ingeniører er utdannet til å utforske og undersøke disse fenomener og etterfølgende anvende vår viten til å utvikle ny teknologi.

Studiet er internasjonalt og forelesningene vil foregå på engelsk. Information in English. 

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et langt høyere nivå enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøykasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse.

Les mer: Framtidens yrker

Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i rollen innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsteams, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.

Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.

Spesialisering

Fra semester 1 velger studenten å spesialisere seg innen enten matematikk eller fysikk og i semester 2 velges et sett med videregående valgemner. Studenter på masterprogrammet vil søke om spesialisering i matematikk eller fysikk før 1. september 1. semester. Hvilken retning en kan velge vil avhenge av bakgrunnen og hvilken bachelorgrad en har.

Masterprosjektet i semester 3-4 gir mulighet for å bruke de tillærte ferdigheter på en konkret, ofte svært utfordrende problemstilling innen moderne matematikk og fysikk. Her eksponeres studenten for noen av de mest avanserte metoder og ideer innen matematikk (algebraisk- og differensialgeometri, topologi og funksjonsanalyse), for nye metoder og ideer innen dataanalyse (statistiske simuleringer, signalanalyse, maskinlæring og AI) og for dagens utforsking av Universets fundamentale egenskaper som benytter noen av verdens mest komplekse teknologi (CERN, ESRF, Gravtasjonsbølger, supercomputere).

Les mer:

Du er kanskje også interessert i: 

 

Student løser regnestykker på tavle. Illustrasjon til master i matematikk og fysikk ved UiS.

Kilde: CP Publisert 10.12.2019