MENY

Matematikk og fysikk, master - hva lærer du?

Etter å ha fullført masterprogrammet i matematikk og fysikk skal studenten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:
Kunnskap

 1. Studenten har tilegnet seg avansert kunnskap innenfor fagområdene matematikk og fysikk, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven
 2. Studenten skal ha bred kunnskap om fagområdenes vitenskapelige teorier og metoder
 3. Studenten skal kunne anvende kunnskapen på nye områder innenfor matematikk, statistikk og/eller fysikk
 4. Studenten skal kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsposisjon

Ferdigheter
 1. Studenten skal kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor sitt fagområde og arbeide selvstendig med relevante problemstillinger
 2. Studenten skal være i stand til å benytte relevante forskningsmetoder og fagstoffet på en selvstendig og kritisk måte
 3. Studenten skal kunne analysere ulike informasjonskilder og anvende dem til å formulere og strukturere faglige resonnementer
 4. Studenten skal kunne gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse under veiledning og i tråd med etiske og vitenskapelige normer innenfor fagfeltet
 5. Studenten skal kunne kommunisere vitenskapelig selvstendig arbeid, herunder eget arbeid, og beherske fagområdets terminologi

Generell kompetanse
 1. Studenten skal kunne kommunisere kunnskap innenfor matematikk og fysikk til studenter, elever og et bredere publikum
 2. Studenten skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 3. Studenten skal kunne kommunisere faglige problemstillinger, analyser, resonnementer og konklusjoner innenfor sitt fagområde både med fagfeller og det allmenne publikum

Studenten skal kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 21.01.2020