MENY

Matematikk og fysikk, master - opptakskrav

Bachelorgrad i matematikk og/eller fysikk, eller annen grad med minst 120 studiepoeng innen matematikk og fysikk.
Det er satt et nedre karaktergjennomsnitt for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.
Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.
Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak når de mangler inntil 10 studiepoeng. Søkeren kan ikke mangle mer 5 studiepoeng i matematikk og statistikk. Manglende studiepoeng må avlegges innen 1 år etter oppstart på studiet.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Sist oppdatert: 22.01.2020