Obligatoriske emner
Klassisk mekanikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i klassisk ikke-relativistisk og relativistisk mekanikk, Lagrange og Hamilton-formalisme.
Les mer om Klassisk mekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ipsita Mandal
Matematisk modellering År 1 / Semester 1
Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differensiallikninger.
Les mer om Matematisk modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Paul Francis de Medeiros
Statistisk modellering og simulering År 1 / Semester 1
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Andreas Bethuelsen
Masteroppgave matematikk og fysikk År 1 / Semester 2
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave matematikk og fysikk
Studiepoeng: 60
Faglærer:
Helge Bøvik Larsen

Valg av fordypningsemner

Fordypningsemner matematikk - velg 3 emner
Topologi og symmetri År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i topologi, symmetrigrupper og deres anvendelser.
Les mer om Topologi og symmetri
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Paul Francis de Medeiros
Matematisk analyse II År 1 / Semester 2
Emnet gir en introduksjon til funksjonalanalyse, Paley-Wiener rom, sampling og interpolasjon av kontinuerlige funksjoner.
Les mer om Matematisk analyse II
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Alexander Ulanovskii
Algebraisk geometri År 1 / Semester 2
Introduksjon til algebraisk geometri, med vekt på grunnleggende egenskaper for og eksempler på varieteter og avbildninger mellom varieteter.
Les mer om Algebraisk geometri
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Generaliserte lineære modeller År 1 / Semester 2
Emnet gir en innføring i generaliserte lineære modeller (GLM), som er en naturlig generalisering av vanlig (multippel) lineær regresjon for normalfordelte responser til responser fra en større klasse av fordelinger, spesielt diskrete fordelinger. Teori for generaliserte lineære modeller blir gjennomgått med anvendelser bl.a. på regresjonsmodeller for normalfordelte data, logistisk regresjon for binære og multinomiske data, Poisson-regresjon og levetidsanalyse. Prinsipper for statistisk modellering, estimering og inferens. Likelihoodteori. Anvendelser og analyse av datasett vektlegges.
Les mer om Generaliserte lineære modeller
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jörn Schulz
Fordypningsemner fysikk - velg 3 emner
Generell relativitetsteori og kosmologi År 1 / Semester 2
Emnet gir en innføring i den generelle relativitetsteorien og dens kosmologiskekonsekvenser.
Les mer om Generell relativitetsteori og kosmologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Germano Nardini
Mangepartikkel kvantemekanikk År 1 / Semester 2
Emnet gir en innføring i mangepartikkel kvantefysikk, spesielt relativistisk kvantefeltteori.
Les mer om Mangepartikkel kvantemekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Karl Rothkopf
X-ray and Neutron scattering År 1 / Semester 2
Introduction to X-ray and Neutron scattering. The course covers the basic physical principles underlying the interaction of X-ray and neutrons with matter, as well as the physics behind standard experimental techniques used to understand the structure and dynamical processes in matter.
Les mer om X-ray and Neutron scattering
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Olena Zavorotynska
Numerisk faststoffysik År 1 / Semester 2
With these subjects the student will be able to understand the basis of solid state physics, such as
Solid state concepts; Phonons; Lattice and magnetic excitations in solids;
Force field methods; Hartree and Hartree-Fock theory; Density-Functional theory; Basis sets; Pseudopotentials; Molecular dynamics;
Functional properties of different types of materials;
Experimental methods for material characterization;
The student will be able to apply these concepts on state of the art research topics.
Les mer om Numerisk faststoffysik
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Eva Rauls

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.