MENY

Matematikk og fysikk - bachelor

Matematiske og fysiske modeller beskriver alt fra kosmos til tekniske anvendelser. Matematikk og fysikk blir aldri umoderne eller overflødig, og samfunnet vil alltid ha behov for gode matematikere og fysikere

Matematikk og fysikk utgjør det fundamentale grunnlaget for alle teknologiske og naturvitenskapelige fag. Solid kompetanse i disse to basalfagene er etterspurt i stadig flere bransjer.

Studerer du matematikk og fysikk får du utallige muligheter for karriereveier. Med gode og brede grunnkunnskaper i matematikk og fysikk og kompetanse på kritisk, logisk og abstrakt tenkning, har du ferdigheter som trengs på mange ulike områder. Studiet legger også i stor grad opp til bruk av programmering og datamaskiner for å løse konkrete problemstillinger.

Matematikk

Innen matematikk vil du lære mange moderne og klassiske resultater i områder som geometri, analyse, statistikk, algebra og topologi – samt utforske sammenhenger mellom disse ulike områdene. Disse områdene, som jo er fascinerende i seg selv, er også underliggende fundamentet for all fremgang i naturvitenskap og teknologi.

Fysikk

Innen fysikk vil du studere grunnleggende fysiske teorier inkludert kvantemekanikk, relativitetsteori, mekanikk, kosmologi og partikkelfysikk. Disse teoriene har endret menneskehetens syn på verden og ledet til utallige teknologiske nyvinninger. God grunnkunnskaper i fysikk vil også være basisen for fremtidens teknologiutvikling.

Følg oss på Twitter

Videre vei

Bachelorstudiet i matematikk og fysikk kvalifiserer blant annet til masterstudiet i matematikk og fysikk, som igjen kvalifiserer til PhD-studiet i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Når du er ferdig med bachelor og master- eller PhD-studiene dine vil du være i kunnskapsfronten i ditt fordypningsfelt. Kombinert med ferdigheter i problemløsning, kritisk tenkning og logisk analyse vil du være klar for å utforske og gjøre dine egne oppdagelser, bruke kunnskapene dine i avansert industrielle anvendelser eller formidle din kunnskap og forståelse videre til andre.

Bachelorstudenter i matematikk og fysikk kvalifiserer også til master i applied data science og master i computational engineering ved UiS.

Studiet passer for alle med interesse og anlegg for matematikk og fysikk. Bachelor i matematikk og fysikk vil være det rette studiet for den som ønsker å ha en solid basis i matematikk og fysikk, som basis for videre studier.

Lurer du på noe?

Sjekk ut vår Q&A om matematikk og fysikk! 

Les mer:

 

Du er kanskje også interessert i:

To studenter samarbeider om regnestykker foran en tavle. Illustrasjon til bachelor i matematikk og fysikk ved UiS.

Kilde: CP Publisert 25.06.2019