MENY

Samfunnssikkerhet master

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn.

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Fra tid til annen oppstår det likevel trusler fra nye og uventede farekilder, både nasjonalt og internasjonalt, tilsiktede og utilsiktede. Slike trusler er gjerne komplekse, mer grenseoverskridende og involverer flere aktører enn tidligere. De kan ha sitt utspring i natur og klima, i mennesker og teknologi, i konflikt og kriminalitet eller i kritisk infrastruktur som energiforsyning, vannforsyning eller kommunikasjon og transportnett. De gjør samfunnet mer sårbart og utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging og iverksetting av tiltak og økt beredskap.

Studiet gir en bred presentasjon av hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Perspektiver innen samfunnssikkerhet gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner.

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 26.11.2019