MENY

Samfunnssikkerhet master 2 år - hva kan du bli?

Gjennom studiet blir du kvalifisert for arbeid innen områder som industriell virksomhet, offentlig forvaltning og tjenesteyting, privat tjenesteyting, undervisning, forskning og humanitært arbeid.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Sist oppdatert: 17.07.2018