MENY

Sosiologi bachelor

Sosiologi er vitenskapen om de naturgitte, sosiale, kulturelle og økonomiske krefter og prosesser som holder menneskene sammen i samfunn, og som skaper endring i verdivalg, muligheter, betingelser og i samhandlingsformer.

Sosiologi handler om hvordan samfunnet påvirker deg og dine handlingsvalg. Studiet stiller spørsmål omkring hvordan helse, skoleresultater, økonomi og fremtidige livsvalg påvirkes av ulike samfunnsprosesser på globalt og lokalt nivå.

Sentrale sosiologiske spørsmål er hvordan sosial ulikhet og makt dannes og vedlikeholdes innen globale organisasjoner, arbeidsliv og utdanning, og hvordan karrieremuligheter, helse, inntekt og sosial mobilitet henger sammen med klassebakgrunn, etnisitet og kjønn.

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg. Du lærer å beskrive endringsprosesser i samfunnet og får verktøy til å delta i samfunnsdebatten.

Gjennom studiet lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning.  Studiet utruster deg med perspektiver og teorier på samfunnsforhold, som gir grunnlag til å diskutere ulike tema fra ulike synsvinkler. Dette er kunnskap som etterspørres i dagens arbeidsliv.

Valgfrie emner - praksisopphold

Du kan velge blant flere valgfrie emner ved UiS, etter hvilken interesse du har. Du kan også velge ulike kombinasjoner som inkluderer et emne som tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Gjennom praksisemnet blir studentene mer bevisste hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes. På denne måten kan du selv lage en fordypning som interesserer deg.  Denne valgfriheten gir deg mulighet til å skape din egen profil på din bachelor i sosiologi.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som endringsledelse, energi, miljø og samfunn og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i sosiologi ved andre universitet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 

 

Sosiologistudenter diskuterer sosiologi.

Kilde: CP Publisert 11.11.2019