MENY

Sosiologi bachelor

Sosiologi er vitenskapen om de naturgitte, sosiale, kulturelle og økonomiske krefter og prosesser som holder menneskene sammen i samfunn, og som skaper endring i verdivalg, muligheter, betingelser og i samhandlingsformer.
Sosiologistudenter diskuterer sosiologi på biblioteket til Universitetet i Stavanger (UiS)

Sosiologen undersøker hvordan samfunnet og de sosiale institusjoner fungerer og hvordan de former våre liv. Samtidig er sosiologien opptatt av hvordan menneskene gjennom sin samhandling på mikronivå skaper og gjenskaper samfunnets strukturer og institusjoner.

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg. Sosiologiske perspektiver, teorier og metoder gir deg kompetanse i å analysere alle typer samfunnsforhold.

Sentrale sosiologiske spørsmål er hvordan sosial ulikhet og makt dannes og vedlikeholdes innen bl.a. arbeidsliv og utdanning, og hvordan karrieremuligheter, helse, inntekt, sosial mobilitet m.m. henger sammen med klassebakgrunn, etnisitet og kjønn. Studiet er inndelt i obligatoriske emner (140 studiepoeng) og valgfrie emner (40 studiepoeng).

Valgfrie emner

Du kan velge blant flere valgfrie emner ved UiS, etter hvilken interesse du har. Du kan for eksempel velge emner som gir deg en fordypning innen personalledelse eller innen samfunnssikkerhet. Du kan også velge emner på tvers av disse områdene, men du må da selv påse at det ikke forekommer kollisjoner i undervisning og/eller på eksamen.

Du kan også velge ulike kombinasjoner som inkluderer et emne som tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene bevisstgjøres studiets faglige relevans for arbeidslivet. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli mer bevisst på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes.  På denne måten kan du selv lage en fordypning som interesserer deg.  Denne valgfriheten gir deg mulighet til å skape din egen profil på din bachelor i sosiologi.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som endringsledelse, energi, miljø og samfunn og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i sosiologi ved andre universitet.

Les mer: Innfører praksis i statsvitenskap og sosiologi

Du er kanskje også interessert i:

 

 


Kilde: CP Publisert 26.04.2018