MENY

Statsvitenskap bachelor

Statsvitenskap er det systematiske studiet av politikk. Politikk kan avgrenses til offentlige beslutningsprosesser, men kan også defineres vidt og inkludere alle sosiale forhold som angår makt, autoritet og styring i offentlig og privat virksomhet.

Du lærer om hvordan samfunnet er organi­sert og hvordan politikken virker, hvordan maktfor­holdene er og hvordan politiske beslutnin­ger påvirkes.

Sentrale temaer er politiske ideologier og demokrati, internasjonal politikk og forvaltningens organisering og virkemåte - lokalt, nasjonalt og globalt. Studiet er inndelt i obligatoriske emner (130 studiepoeng) og valgfrie emner (50 studiepoeng).

Utveksling - praksisopphold 

Det legges til rette for at alle studenter reiser på utveksling i 4. semester. Når man studerer satsvitenskap er det viktig å reise på utveksling for å få nye perspektiver og erfaringer fra andre land.

Du kan også velge ulike kombinasjoner som inkluderer et emne som tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Gjennom praksisemnet blir studentene mer bevisst på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes. På denne måten kan du selv lage en fordypning som interesserer deg. Denne valgfriheten gir deg mulighet til å skape din egen profil på din bachelor i statsvitenskap.

Les mer: Framtidens yrker: Bærekraftsleder

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som endringsledelse, energi, miljø og samfunn og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i statsvitenskap ved andre universitet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

«Statsviterne på UiS er en aktiv linjeforening som reiser hvert år på studietur og som har gjort omfattende arbeid som faddere for nye studenter. Statsviterne på UiS er en aktiv linjeforening som reiser hvert år på studietur og som har gjort omfattende arbeid som faddere for nye studenter.

Kilde: CP Publisert 10.03.2020