MENY

Statsvitenskap bachelor

Statsvitenskap er det systematiske studiet av politikk. Politikk kan avgrenses til offentlige beslutningsprosesser, men kan også defineres vidt og inkludere alle sosiale forhold som angår makt, autoritet og styring i både offentlig og privat virksomhet.
Fem studenter i statsvitenskap på biblioteket ved Universitetet i Stavanger.

Du lærer om hvordan samfunnet er organi­sert og politikken virker, hvordan maktfor­holdene er og hvordan politiske beslutnin­ger påvirkes. Sentrale temaer er politiske ideologier og demokrati, internasjonal politikk og forvaltningens organisering og virkemåte - lokalt, nasjonalt og globalt. Studiet er inndelt i obligatoriske emner (140 studiepoeng) og valgfrie emner (40 studiepoeng).

Valgfrie emner

Du kan velge blant flere valgfrie emner på statsvitenskap bachelor, alt etter hvilken interesse du har. Du kan for eksempel velge emner som gir deg en fordypning innen personalledelse eller innen samfunnssikkerhet. Du kan også velge emner på tvers av disse områdene, men du må da selv påse at det ikke forekommer kollisjoner i undervisning og/eller på eksamen.

Du kan også velge ulike kombinasjoner som inkluderer et emne som tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene bevisstgjøres studiets faglige relevans for arbeidslivet. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli mer bevisst på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes.  På denne måten kan du selv lage en fordypning som interesserer deg.  Denne valgfriheten gir deg mulighet til å skape din egen profil på din bachelor i statsvitenskap.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som endringsledelse, energi, miljø og samfunn og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i statsvitenskap ved andre universitet.

Du er kanskje også interessert i:

 

 

 

 


Kilde: CP Publisert 26.04.2018