MENY

Statsvitenskap bachelor - hva kan du bli?

Statsvitere arbeider i lokal og statlig forvaltning, i organisasjoner, innen media, diplomati og internasjonale organisasjoner og i næringslivet.

Bachelor i statsvitenskap kvalifiserer til å søke opptak på flere masterprogram ved UiS og ved Master i statsvitenskap ved andre universiteter.

Sist oppdatert: 22.01.2019