MENY

Søke studieplass?

Ved Universitetet i Stavanger har vi et bredt utvalg av relevante og gode studieprogram som du kan søke på.

Søking og opptak til studier ved Universitetet i Stavanger skjer på ulike måter. De fleste grunnstudiene er med i Samordna opptak. Søking til noen av studiene skjer ved lokalt opptak med søknad direkte til Universitetet i Stavanger via universitetets egen SøknadsWeb.


Samordna opptak

Samordna opptak (SO) er et felles nasjonalt opptak for grunnstudier ved universitetene og de statlige høgskolene. Et grunnstudium kan du søke på rett etter fullført videregående skole, hvis du ellers oppfyller opptakskravene. Alle søkere til grunnstudier som har opptak via Samordna opptak må søkes på nett via http://www.samordnaopptak.no/info/.

Alle søkere med norsk fødsels- og personnummer må bruke ID-porten/MinID (MinID, BankID, Buypass og Commfides) for å søke. Husk å skaffe deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen og sørg for å ha den tilgjengelig gjennom hele opptaksperioden. Opptakskravet er generell studiekompetanse med eventuelle tilleggskrav. Les mer om søknadsprosedyrer og frister på nettsidene til SO.


Lokale opptak

Søknad til mastergradsstudier og videreutdanninger, og studier innen musikk og dans (også grunnstudier) går direkte til UiS. Disse studiene har lokalt opptak med søknad via Universitetet i StavangersSøknadsWeb.

Forkurs for ingeniørutdanning, realfagskurs helårig, deltid, realfagskurs halvårig, fulltid, Y-veien, elektro og Y-veien, hotelledelse søkes på universitetets SøknadsWeb.

Informasjon om opptak til enkeltemner