MENY

Enkeltemner

Du kan søke opptak til åpne enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

Søknadsfrist

Fristen for å søke opptak til enkeltemner med oppstart i høstsemesteret er 1. august.
Det blir mulig å søke opptak til enkeltemner via SøknadsWeb fra ca. 15. juni.

Fristen for å søke opptak til enkeltemner med oppstart i vårsemesteret er 1. desember.
Det blir mulig å søke opptak til enkeltemner via SøknadsWeb fra ca. 15. oktober.

Hvordan søke?
Søking om opptak til enkeltemner gjøres via Søknadsweb.

Søkere med aktiv studierett ved UiS på en bachelor eller mastergrad skal ikke søke via enkeltemneopptaket. De skal søke via digital studentekspedisjon.

Søkere kan kun søke på emner hvor det både undervises og avholdes eksamen i det aktuelle semesteret. Du kan søke om opptak til inntil fem emner.  

Du legger til de emnene du ønsker å søke opptak til inne på Søknadsweb, og du laster opp all dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskravene inne på Søknadsweb.

Dersom du har en avtale med en studiekonsulenten om å få opptak til et emne som ikke er lagt ut som åpent, kan du legge til kategorien "Annet" inne på Søknadsweb og spesifisere emnekode og navn på emnet i merknadsfeltet.

Studentbetaling og semesterregistrering

Etter at du har fått opptak til et emne, vil du få studierett som enkeltemnestudent. Når du har fått opptak og studierett, må du selv foreta følgende på Studentweb:

  • undervisnings- og vurderingsmelding (eksamen)
  • semesterregistrering
  • hente betalingsinformasjon for semesteravgift

NB! Dersom du allerede har brukt opp alle tre eksamensforsøk i samme emne, vil du ikke klare å melde deg opp til eksamen. 

Fristen for oppmelding, betaling og registrering for emner i høstsemesteret er 1. september.

Fristen for oppmelding, betaling og registrering for emner i vårsemesteret er 1. februar.
 

Er  du interessert i informasjon om det enkelte studieprogram og dets emner, finner du informasjon under studietilbud.

English taught single courses
Find an overview of all English taught single courses here
                                  
Har du spørsmål kan du kontakte oss på: opptak@uis.no
eller tlf. 51 83 10 52.