MENY

Åpne emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Du kan søke opptak til enkeltemner ved Norsk hotellhøgskole, Institutt for sosialfag og Institutt for medie- og samfunnsfag.

Åpne enkeltemner vårsemesteret 2020

Emner på bachelornivå

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse. Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse, vennligst bekreft dette i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Emner på bachelornivå
BSS295 Digital Culture and Society (10sp)
BSS296 The Sociology of Creativity (10sp)
BST130 Internasjonal politikk (10sp)
GEN340 Kjønn, kultur og samfunn (10sp)
BRH100 Serviceledelse (10sp)
BRH110 Økonomi 1 (10sp)
BRL103 Opplevelsesproduksjon (10sp)
BRL260 Reisemålsutvikling (10sp)

Emner på masternivå
GEN540 Kjønn, kultur og samfunn (10sp)

Opptakskrav: Fullført bachelorgrad, norsk og engelsk

MSO125 Arbeid som inkluderingspolitikk (10sp)
MSO165 Barnevernrettslige tema (10sp)

Samme opptakskrav som på master i sosialfag

MHR103 Strategic and International Marketing (10sp)
MHR104 International HR Perspectives in Hospitality (10sp)
MHR106 Service Innovation and International Entrepreneurship (10sp)

Samme opptakskrav som på master i International Hospitality Management

MDO110 Dokumentar og journalistikk (10sp)

Samme opptakskrav som på master i Dokumentarproduksjon

Veiledningsteori I

VKK100 Veiledningsteori I - Veiledningspedagogikk og veilederrollen (10sp)

Opptakskravet til emnet er fullført og bestått 3-årig profesjonsutdanning eller tilsvarende, samt minimum 1 års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning.