MENY

Åpne emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Du kan søke opptak til enkeltemner ved Norsk hotellhøgskole, Institutt for sosialfag og Institutt for medie- og samfunnsfag.

Åpne enkeltemner høstsemesteret 2020

NB! Søkere med en aktiv studierett ved UiS høsten 2020 på en bachelor eller mastergrad skal ikke søke via enkeltemneopptaket. De skal søke via digital studentekspedisjon.

Emner på bachelornivå

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse. Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse, vennligst bekreft dette i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Emner på bachelornivå
BST200 Demokratiteori (10sp)
BJO203 Media and communication (10sp)
BRL140 Innføring i reiseliv (10sp)
BHO160 Matematikk og statistikk (10sp)
BRH200 Kommunikasjon i serviceorganisasjoner (10sp)
BRH210 Markedsføring (10sp)
BRL201 Responsible Tourism and Ethics (10sp)
BRL303 Host - Guest Encounters (10sp)
BHO306 MICE (10sp) Forkunnskapskrav: BHO130 og BRH100
BHO300 Gastronomy (10sp)
BHO308 Corporate Social Responsibility in service organizations (10sp)

GEN330 Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (10sp)
GEN350 A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations (10sp)
GEN360 Intersectionality: Critical perspectives on differentiation and power (10sp)


Emner på masternivå

GEN530 Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (10sp)
GEN550 A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations (10sp)
GEN560 Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power (10sp)
Opptakskravet til emnene er fullført bachelorgrad og dokumentert engelsknivå. Engelsk kan dekkes ved generell studiekompetanse i Norge eller dokumentert engelsknivå på annen måte

MSO225 Arbeidsinkludering og sosialt arbeid (10sp)
MSO235 Arbeid, rus og psykisk helse (10sp) 
MSO255 Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering (10sp) 
MSO275 Relasjoner og samarbeid med barn og familier - Kunnskap og eksemplarisk praksis (10sp)
Samme opptakskrav som til master i sosialfag

Veiledningsteori I

VKK100 Veiledningsteori I - Veiledningspedagogikk og veilederrollen (10sp)

Opptakskravet til emnet er fullført og bestått 3-årig profesjonsutdanning eller tilsvarende, samt minimum 1 års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning.