MENY

Åpne emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Du kan søke opptak til enkeltemner ved Norsk hotellhøgskole, Institutt for sosialfag og Institutt for medie- og samfunnsfag.

Åpne enkeltemner høstsemesteret 2019

Emner på bachelornivå

BST120 Offentlig politikk og administrasjon (10sp)
BST115 Politisk teori (10sp)
BST200 Demokratiteori (10sp)
BST210 Miljø- og energipolitikk (10sp)
GEN330 Transnational Perspectives on Nordic Gender Equality and Welfare (10sp)
GEN350 A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations (10sp)
GEN360 Intersectionality: Critical perspectives on differentiation and power (10sp)
BHO160 Matematikk og statistikk (10sp)
BHO306 MICE (10sp) Forkunnskapskrav: BHO130 Serviceledelse, eller tilsvarende
BHO308 Corporate Social Responsibility in service organizations (10sp)
BRH200 Kommunikasjon i serviceorganisasjoner (10sp)
BRH210 Markedsføring (10sp)
BRL140 Innføring i reiseliv (10sp)
BRL201 Responsible Tourism and Ethics (10sp)
BRL303 Host-Guest Encounters (10sp)
BJO203 Media and communication (10sp)

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse. Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse, vennligst bekreft dette i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Emner på masternivå
GEN530 Transnational Perspectives on Nordic Gender Equality and Welfare (10sp)
GEN550 A posthuman era? New theoretical reflections om human and its relations (10sp)
GEN560 Intersectionality: Critical perspectives on differentiation and power (10sp)

Opptakskravet til emnet på masternivå er en Bachelorgrad på 180 studiepoeng.

Minor in Gender Studies at UiS?
Do you want to study questions about gender and structural differences? Network for Gender Studies offers a Minor in Gender Studies (30 ECTS), consisting of three courses that critically engage with contemporary questions about power, (in)equality and discrimination. The minor offers an introduction to theoretical frameworks and political discussions central to the field of gender studies. It enables critical analysis of important questions such as welfare, migration, racism, citizenship, climate change, and sustainability.

MSO225 Arbeidsinkludering og sosialt arbeid (10sp)
MSO235 Arbeid, rus og psykisk helse (10sp)
MSO255 Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering (10sp) 
MSO265 Samarbeid med barn og familier - metoder og tilnærminger (10sp)
MSO275 Relasjoner og samarbeid med barn og familier - kunnskap og eksemplarisk praksis (10sp)

Samme opptakskrav som på master i sosialfag

MHR195 Globalization and Diversity Management (10sp)
MHR210 Project Management and Event Leadership (10sp)
MHR102 Strategic Leadership and Philosophy in Hospitality (10sp)

Samme opptakskrav som på master i international hospitality management
 

Veiledningsteori I

VKK100 Veiledningsteori I - Veiledningspedagogikk og veilederrollen (10sp)

Opptakskravet til emnet er fullført og bestått 3-årig profesjonsutdanning eller tilsvarende, samt minimum 1 års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning.