MENY

Åpne emner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Du kan søke opptak til emner på alle institutt på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du realfagselev på videregående skole? Da kan du søke opptak til noen utvalgte emner.
 

Åpne enkeltemner ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet høsten 2020

NB! Søkere med en aktiv studierett ved UiS høsten 2020 på en bachelor eller mastergrad skal ikke søke via enkeltemneopptaket. De skal søke via digital studentekspedisjon.

Emner på bachelornivå
Emner på masternivå
- Ingeniørfaglige emner
- Emner med spesifikke opptakskrav
- Emner med samfunnsfaglige opptakskrav

 

Emner på bachelornivå
Emner på bachelornivå med kravkode GENS
BSA230 Politikk, beslutninger og risiko (10sp)
 

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og HING
ELE310 Styringsteknikk (10sp)
ING150 Ingeniørfaglig innføringsemne - Energi- og Petroleumsteknologi (10sp)
PET100 Boring (10sp)
BYG205 Konstruksjonsmeknaikk 2 (10sp) Forkunnskapskrav: BYG104
BYG200 Stålkonstruksjoner (10sp)
MSK205 Materialmekanikk (5sp)
BYG120 Områdeplanlegging (10sp)  Forkunnskapskrav: ING110
BYG130 Vegplanlegging (10sp) Forkunnskapskrav: ING110
BYG240 Byregionen (10sp) 
BYG270 Praksis / Studioarbeid 1 (10sp) Forkunnskapskrav: ING110
IND200 Økonomi og marked (10sp) 
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg (10sp)
KJE100 Miljøkjemi og HMS (10sp)
KJE200 Organisk kjemi 1 (10sp)
KJE220 Uorganisk kjemi (10sp)
KJE260 Kjemi- og miljøteknikk (10sp)
GEO260 Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (10sp) 
GEO110 Sedimentology og Stratigrafi (10sp) 
Forkunnskapskrav: GEO100 og MAT100 eller BIP330 og ÅMA100
GEO210 Strukturgeologi (10sp) Forkunnskapskrav: GEO100 og MAT100 eller BIP330 og ÅMA100
GEO220 Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (10sp) 
Forkunnskapskrav: GEO100, GEO210 og PET110
GEO270 Petrologi (10sp) Forkunnskapskrav: GEO100
DAT200 Algoritmer og datastrukturer (10sp)
DAT250 Informasjons- og programvaresikkerhet (10sp) Forkunnskapskrav: ING100
DAT320 Operativsystemer og systemprogrammering (10sp) Forkunnskapskrav: ING100

 

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og HING eller REALR2
FYS100 Mekanikk (10sp)
FYS220 Astronomi og Astrofysikk (10sp)
FYS200 Termo- og fluiddynamikk (10sp)
FYS320 Kvantemekanikk (10sp) Forkunnskapskrav: FYS100 
MAT310 Matematisk analyse (10sp) Forkunnskapskrav: MAT100


Emner på bachelornivå med kravkode GENS og REALFA
BIO100 Cellebiologi (10sp)
BIO220 Mikrobiologi (10sp)
BIO310 Grunnleggende molekylær kreftbiologi (10sp)
MAT100 Matematiske metoder 1 (10sp)
MAT110 Lineær algebra (10sp)
MAT120 Diskret matematikk (10sp)
 


Emner på masternivå
(Course name written in English means that the course is taught in English) You can also find an overview of only English taught single courses here


Opptakskravet er fullført ingeniørutdanning

Søkeren må dekke 30 studiepoeng i matematikk og statistikk, og ha minimum C i gjennomsnitt av eksamenskarakterene som inngår i opptaksgrunnlaget. 

PET510 Computational Reservoir and Well Modeling (10sp)
PET690 Well Completion and Intervention (10sp)
OFF515 Offshore Field Development (5sp)
OFF570 Human-Technology-Organization in Complex industrial systems (10sp)
BYG500 Urban Analysis and Planning Methods (10sp)
IND500 Investment analysis (5sp)
IND510 Project Management 1 (5sp)
IND610 Kontraktinngåelse og -gjennomføring (10sp)
IND630 Strategi og ledelse (10sp)
IND640 Derivatives, risk and markets (10sp)
MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet (10sp)
MSA125 Krisehåndtering (10sp)
MSA265 Energy, Societal Safety and Sustainable Development (10sp)
MSA270 International humanitarian emergencies (10sp)
MSA280 Decisionmaking in emergencies (10sp)
OFF590 Industrial Services and Strategies (5sp)
OFF630 Technological Innovation and Entrepreneurship (10sp)
RAG500 Foundations of risk analysis and governance (10sp)
RAG510 Risk, Society and Governance (10sp)
RAG600 Security and resilience (10sp)
RIS500 Risk analysis and risk management (10sp)
RIS520 Technical safety (10sp)
RIS610 Selected topics in risk management (10sp) Forkunnskapskrav: RIS500 eller RAG500
RIS650 Enterprise risk management (10sp)
SAM520 Beredskapsanalyse og -planlegging (10sp)
SAM600 Granskingsmetodikk (10sp)
MLJ510 Natural Water Systems (10sp)
DAT510 Security and Vulnerability in Networks (10sp)
DAT530 Discrete Simulation and Performance Analysis (10sp)
DAT610 Wireless Communications (10sp)

 

Emner med spesifikke opptakskrav

Opptakskrav er 60 studiepoeng i matematikk og/eller fysikk
MAF500 Deep learning and dissemination in mathematics (10sp)

Opptakskrav er MAT100, MAT200 og STA100
STA500 Probability and Statistics 2 (10sp)

Opptakskrav er MAT100, MAT200, STA100 og STA500
STA530 Statistical learning (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i robotteknologi og signalbehandling
ELE500 Signalbehandling (10sp) Forkunnskapskrav: ELE300 eller BIE250
ELE620 System Identification (10sp)
ELE640Videregående signalbehandling (10sp) Forkunnskapskrav: ELE500

Opptakskrav er samme som til master i robotteknologi og signalbehandling og datateknologi
ELE510 Image Processing and computer vision (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i petroleumsteknologi
PET505 Directional Drilling and Well Flow Engineering (10sp)
PET635 Chemical Reaction Engineering and Industrial Catalysis (10sp)
PET640 From gas to Electricity (10sp)
PET645 Measurement and Control in Petroleum Engineering (10sp)
PET650 Multiphase Flow in Pipes (10sp) Forkunnskapskrav: PET505
PET660 Reservoir Simulation (10sp)
PET670 Formation Evaluation (10sp)
PET675 Well Integrity and Permanent P and A (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i konstruksjon og materialer, spesialisering byggkonstruksjoner/offshorekonstruksjoner
BYG540 Structural Integrity (5sp) 
BYG550 Mechanical Vibrations (10sp) Forkunnskapskrav: BYG140

Opptakskrav er samme som til master i marin- og offshoreteknologi
MSK560 Fluid Dynamics (5sp)
OFF585 Engineering mathematics and dynamics (10sp)
OFF605 Marine Operations (5sp) Forkunnskapskrav: OFF580
OFF610 Offshore Wind Turbine Engineering (5sp)

Opptakskrav er samme som til master i marin- og offshoreteknologi eller petroleumsteknologi
OFF550 Subsea Technology (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i byplanlegging
BYG510 Placemaking (10sp)
BYG620 Urban Development Project 7 (10sp)
BYG650 Internship/studio work 2 (10sp) 
BYG655 New Technologies and Ideas for Sustainable City Development (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i biologisk kjemi eller miljøteknologi
MLJ500 Water Chemistry (10sp)
MLJ520 Environmental Microbiology (5sp)
MLJ540 Instrumental Analysis (10sp)
MLJ650 Aquatic Ecotoxicology (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i miljøteknologi
MLJ530 Environmental Process Analysis (5sp)
MLJ660 Organic Waste Treatment (10sp)
MLJ680 Bioprocess Modelling (5sp) Forkunnskapskrav: MLJ610
MLJ690 Methods in Water Science and Technology (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i miljøteknologibiologisk kjemi eller petroleumsteknologi
MLJ560 Oilfield Production Chemistry (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i matematikk og fysikk
FYS500 Analytical Mechanics and Field Theory (10sp)
MAT500 Mathematical Modelling (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i petroleumsgeologi
GEO510 Structural Styles (10sp)
GEO520 Seismic Reflection Methods (10sp)
GEO550 Sequence Stratigraphy and sedimentology (10sp)
GEO670 Seismic Analysis and Inversion (10sp)
GEO690 Petroleum Systems (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i petroleumsteknologi eller petroleumsgeologi
PET500 PVT of Petroleum Reservoirs and Fluids (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i Applied Data Science eller Computational Engineering
MOD500 Modeling for Decision Insight (10sp)
MOD510 Modeling and Computational Engineering (10sp)
DAT540 Introduction to data science (10sp)
DAT640 Information retrieval and text mining (10sp)

Opptakskrav er samme som til master i datateknologi
DAT650 Blockchain Technologies (10sp)

 

Opptakskravet er samfunnsfaglig bachelorgrad

Se opptakskrav til master i samfunnssikkerhet eller endringsledelse
BYG500 Urban Analysis and Planning Methods (10sp)
IND510 Project Management 1 (5sp)
IND630 Strategi og ledelse (10sp)
MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet (10sp)
MSA125 Krisehåndtering (10sp)
MSA265 Energy, Societal Safety and Sustainable Development (10sp)
MSA270 International humanitarian emergencies (10sp)
MSA280 Decisionmaking in emergencies (10sp)
RAG600 Security and resilience (10sp)
SAM520 Beredskapsanalyse og -planlegging (10sp)
SAM600 Granskingsmetodikk (10sp)
DAT610 Wireless Communications (10sp)
 

Se opptakskrav til master i risikostyring og samfunnssikkerhet
RAG500 Foundations of risk analysis and governance (10sp)
RAG510 Risk, Society and Governance (10sp)
RAG600 Security and resilience (10sp)
RIS610 Selected topics in risk management (10sp) Forkunnskapskrav: RIS500 eller RAG500

Se opptakskrav til master i energi, miljø og samfunn
BYG655 New Technologies and Ideas for Sustainable City Development (10sp)
MSA265 Energy, Societal Safety and Sustainable Development (10sp)
MSA270 International humanitarian emergencies (10sp)