MENY

Åpne emner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Du kan søke opptak til emner på alle institutt på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du realfagselev på videregående skole? Da kan du søke opptak til noen utvalgte emner.
 

Åpne enkeltemner ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet våren 2020

Emner på bachelornivå
Emner på bachelornivå med kravkode GENS
BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi
(10sp)
 

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og HING
BYG125 Vann og avløp (10sp)
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1 (10sp) Forkunnskapskrav: MAT100
DAT110 Grunnleggende programmering (10sp)
DAT220 Databaser (10sp)
DAT310 Webprogrammering (10sp) Forkunnskapskrav: DAT100 og DAT110
ELE100 Elektroteknikk 1 (10sp)
ELE300 Signaler og systemer (10sp)
ELE320 Reguleringsteknikk (10sp)
BYG105 Stedsforståelse & Byteori (10sp) Forkunnskapskrav: ING110
BYG110 Byrommet (10sp) Forkunnskapskrav: ING110
BYG210 Bygningsfysikk og husbygg (10sp) Forkunnskapskrav: ING110
BYG215 Kulturmiljø og byutvikling (10sp) Forkunnskapskrav: ING110
ING200 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (10sp)
GEO100 Geologi (10sp)
PET110 Geofysikk og brønnlogging (10sp) Forkunnskapskrav: FYS100 og GEO100 (eller BIP330 og BIT100)


Emner på bachelornivå med kravkode GENS og REALR2
FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori (10sp) Forkunnsakpskrav: FYS100, MAT100 og MAT300
FYS330 Mikrofysikk (10sp)
 

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og HING eller REALFA eller REALR2
MAT200 Matematiske metoder 2
(10sp)
MAT210 Reell og kompleks kalkulus (10sp)
MAT240 Matematikkens historie (10sp)
MAT250 Abstrakt Algebra (10sp)
MAT320 Differensialligninger (10sp)
STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (10sp)
 

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og REALFA
BIO200 Biokjemi (10sp)
BIO300 Sykdomslære (10sp) Forkunnskapskrav: BIO100, BIO110 og BIO200

Emner på masternivå
(Course name written in English means that the course is taught in English)

ELE520 Machine learning (10 ECTS)
Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk
 

DAT550 Data mining (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Applied Data Science og Computer Science
 

BIO510 Bioinformatics (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Biological Chemistry
 

MLJ550 Advanced Organic Chemistry (10 ECTS)
MLJ610 Water and Wastewater Treatment (10 ECTS)
MLJ630 Separation Technology (5 ECTS)
MLJ640 Environmental Biotechnology (10 ECTS) - Forkunnskapskrav: MLJ520
Samme opptakskrav som til master i Biological Chemistry og Environmental Engineering
 

FYS600 General Relativity and Cosmology (10 ECTS) - Forkunnskapskrav: FYS500, MAT500
FYS610 Many-bodt Quantum Mechanics (10 ECTS) - Forkunnskapskrav: FYS500, MAT500
MAT600 Topology and Symmetry (10 ECTS)
MAT610 Mathematical Analysis II (10 ECTS)
STA600 Generalized linear models (10 ECTS) - Forkunnskapskrav: MAT100, MAT200, STA100, STA500
Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk, eller samme opptakskrav som til master i City and Regional Planning og Mathematics and Physics
 

BYG520 Environmental Loads (5 ECTS) - Forkunnskapskrav: BYG140, BYG205, BYG550
Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk, eller samme opptakskrav som til master i City and Regional Planning og Samfunnssikkerhet
 

BYG610 Sustainable City Regions (10 ECTS)
SAM500 Infrastruktur og sårbarhet (10 sp)
SAM510 Risikobasert styring (10 sp)
Samme opptakskrav som til master i City and Regional Planning, samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet
 

PET565 Mathematical and Numerical Modelling of Transport Processes (10 ECTS) 
PET585 Integrated Resevoir Management From Seismic Field Development Planning (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Computational Engineering, Petroleum Geoscience og Petroleum Engineering
 

PET575 Automated Drilling and Modeling (10 ECTS) 
Samme opptakskrav som til master i Computational Engineering og Petroleum Engineering
 

DAT600 Algorithm Theory (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Computer Science
 

IND600 Project Management 2 (10 ECTS) Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk, eller samme opptakskrav som til master i  Energy, Environment and Society, Endringsledelse og Business Administration
 

RIS510 Reliability Analysis (10 ECTS) Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk
 

DAT520 Distributed Systems (10 ECTS) Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i  matematikk og statistikk
 

GEO600 Seismic Interpretation (10 ECTS)
PET570 Reservoir Chemistry (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Petroleum Geoscience og Petroleum Engineering
 

RIS640 Risk assessment and decisions (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Risk Analysis and Governance
 

OFF510 Operations and Maintenance Management (5 ECTS)
OFF540 Condition Monitoring and Management (5 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Industrial Asset Management
 

IND520 Decision analysis using Excel (10 ECTS) Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng imatematikk og statistikk, eller samme opptakskrav som til master i Business Administration
 

SAM610 Technical safety systems (10 ECTS) Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk
 

PET540 Natural Gas Reservoir and Production Engineering (10 ECTS) Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk
 

RIS620 Economic analysis in risk management (10 ECTS) Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk
 

BYG530 Plastic Analysis of Structures (5 ECTS) - Forkunnskapskrav: BYG140
Samme opptakskrav som til master i Engineering Structures and Materials - Civil Engineering
 

MSK520 Corrosion (5 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Engineering Structures and Materials - Mechanical Systems
 

MSK500 Offshore Materials Technology (5 ECTS) - Forkunnskapskrav: MSK200/MSK205
Samme opptakskrav som til master i Engineering Structures and Materials - Mechanical Systems og Marine and Offshore Technology
 

MSK530 Mechanics of Solids, Advanced Course (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Engineering Structures and Materials - Mechanical Systems, Marine and Offshore Technology og Petroleum Engineering
 

OFF580 Marine Technology and Design (10 ECTS) - Forkunnskapskrav: MAT200, STA100
Samme opptakskrav som til master i Engineering Structures and Materials og Marine and Offshore Technology
 

FYS620 X-ray and Neutron scattering (10 ECTS)
MAT630 Algebraic Geometry (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Mathematics and Physics
 

OFF560 Engineering Assets, Processes, and Performance (10 ECTS) Opptakskravet er ingeniørutdanning med minst C-snitt + 30 studiepoeng i matematikk og statistikk
 

FYS630 Materials Science (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Environmental Engineering, Mathematics and Physics, Petroleum Geoscience og Petroleum Engineering
 

PET535 Modern Well Design (10 ECTS)- Forkunnskapskrav: PET505
PET550 Natural Gas Processing and Transportation (10 ECTS)
PET580 Advanced Well and Drilling Engineering (10 ECTS)
PET590 Gas Value Chain (10 ECTS)
Samme opptakskrav som til master i Petroleum Engineering
 

ELE600 Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi (10 sp) - Forkunnskapskrav: ELE320
ELE650 Optimering med anvendelser (10 sp)
Samme opptakskrav som til master i Robotteknologi og Signalbehandling