MENY

Viktige datoer og søknadsfrister for grunnstudier

15. DESEMBER
Søknadsfrist for følgende lavere grads studier i musikk og dans (konservatorieutdanningene):

  • Bachelor i dans
  • Bachelor i utøvende musikk - klassisk, jazz, dirigering
  • Årsstudium i utøvende musikk - klassisk, jazz

SøknadsWeb for søking til disse studiene åpner 1. november.
Mer informasjon om søking finner du her


01. MARS
Søknadsfrist for Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. Studiet har opptak via vårt internasjonale opptak. Her finner du mer informasjon om søking og opptak.

Søknadsfrist for følgende lavere grads studier i musikk (konservatorieutdanningene):

  • Digitale dirigentstudier
  • Digitale skolekorpsstudier (utlyses ikke for opptak til høsten 2020)
  • ​Digitale jazzstudier/ DigJazz

SøknadsWeb for søking til disse studiene åpner 1. november.
Mer informasjon om søking finner du her


GRUNNSTUDIER, SAMORDNA OPPTAK

1. MARS
Realkompetansesøkere, opptak på særskilte vilkår/spesiell vurdering og behov for tidligopptak.

Søknadsfrister for toårige masterstudier og videreutdanninger

15. APRIL
Alle øvrige søkere som ikke er nevnt ovenfor. Dette gjelder også søkere som avslutter videregående skole samme våren som man søker.

20. MARS
Frist for å laste opp dokumnetasjon for søkere som har søknadsfrist 1.mars.

15. APRIL
Frist for å laste opp dokumnetasjon for søkere med søknadsfrist 15.april. Hvis du har elektronisk  vitnemål fra videregående skole, trenger du ikke å laste opp dette. Dersom du har tilleggsdokumentasjon som er viktig for søknaden din må du laste opp dette.

1. JULI
Frist for opplasting av kompetansebevis for søkere som avslutter videregående skole i søkeråret. Siste frist for omprioritering av studieønsker gjennom Samordna opptak.

20. JULI *
Omtrent 20. juli vil søkere til grunnstudium få melding om resultatet av hovedopptaket. Tilbud om studieplass blir gitt på det høyest prioriterte studieønsket du har poeng nok til. Søkere som ikke får tilbud om studieplass vil få melding som viser hvilken ventelisteplass de står på. NB! Ventelistene er kun veiledende. (Noen søkere vil ikke kunne få oppgitt ventelisteplass, fordi de har ett opptaksgrunnlag som ikke kan poengberegnes etter gjeldende regelverk.)

20. JULI * OG UTOVER
Oversikt over ledige studieplasser legges ut på Samordna opptak. Disse studieplassene er åpne for alle som fyller opptakskravene, også nye søkere.

24. JULI *
Svarfrist for hovedopptaket.

30. JULI OG UTOVER *
Nasjonalt suppleringsopptak med korte svarfrister for studier med ventelister.

UKE 33 *
Studiestart ved Universitetet i Stavanger.


* Det tas forbehold om endring av datoer