MENY

Generelle opptakskrav

Generell studiekompetanse kan oppnås på flere måter. Det vanligste er treårig videregående skole.

Vanlige veier til generell studiekompetanse:

A) Fullført 3-årig videregående
Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
Mer informasjon finner du på nettsidene til Samordna opptak.

B) Fagopplæring med fagbrev eller svennebrev
Du har gjennomført fagopplæring, samt fullført og bestått studiekompetansefagene.
Mer om fagopplæring informasjon finner du på nettsidene til Samordna opptak.

C) 23/5-regelen
Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis, samt fullført og bestått studiekompetansefagene.
Mer om 23-5 regelen finner du på nettsidene til Samordna opptak.


Informasjon om annen fullført og bestått utdanning som kan gi generell studiekompetanse finner du på nettsidene til Samordna opptak


NB! En del grunnstudier har tilleggskrav utover generell studiekompetanse:
Informasjon om spesielle opptakskrav til grunnstudier ved Universitetet i Stavanger


Mer informasjon om generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav finner du på www.samordnaopptak.no