MENY

Spesielle opptakskrav

I tillegg til kravet om generell studiekompetanse er det fastsatt spesielle opptakskrav for enkelte studieprogram

Grunnstudier med spesielle opptaksrav ved Universitetet i Stavanger:

Matematikk årsstudium og bachelor i biologisk kjemi: 
Har tilleggskrav i REALFA:
Krav om matematikk: R1 eller (S1+S2) +
Krav om realfaglig fordypning: enten (R1+R2) eller (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2).

Master i matematikk og fysikk og Lektor 8.-13.trinn i realfag:
Har tilleggskrav i REALR2:
Krav om matematikk: R1 eller (S1+S2) + R2 i tillegg til en annen realfaglig fordypning: (FYS1+2) eller (KJE1+2) eller (BIO1+2) eller (INFO1+2) eller (GEO1+2) eller (TEK1+2).
(På lektor, realfag er det også krav om et gjennomsnitt på karakteren 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk samt en skolepoengsum på minimum 35).

Treårig bachelorprogram i ingeniørfag:
(R1+R2) og FYS1

Søkere med 1-årig forkurs for ingeniør og maritim høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav.

Femårig masterprogram i teknologi/sivilingeniør:
(R1+R2) og FYS1
Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav.

Hotelledelse - praksiskvote:
Fom. opptaket 2016 ble det opprettet en kvote på ca. 50% av opptaksplassene i ordinær kvote for de med minst 12 måneders dokumentert relevant praksis fra bransjen.

Journalistutdanningen - praksiskvote:
Opptak til journalistutdanningen skjer etter samme regler som ved andre grunnutdanninger ved universitetet, men ca. 10 % av studentene kan bli tatt opp i en egen kvote, der en får tilleggspoeng
for journalistisk praksis. Kravet om generell studiekompetanse gjelder også for søkere i denne gruppen.

Grunnskolelærerutdanningene og lektor humanistiske fag 8-13.trinn:
Ett gjennomsnitt på karakteren 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk og minst karakteren 4 eller bedre i studiekompetansefaget i matematikk fra videregående skole, samt en skolepoengsum på minimum 35.

Grunnstudier innen musikk og dans
Grunnstudier innen musikk og dans har spesielle opptakskrav.

Krav om politiattest:
Det er krav om politiattest for grunnskolelærerutdanning, adjunkt- og lektorprogram, barnehagelærerutdanning, praktisk pedagogiske utdanninger, årsstudium og bachelor idrett, masterstudier innen spesialpedagogikk, barnevern- og sosionomutdanningene, sykepleierutdanning og faglærerutdanningene i musikk, dans og drama med mer.
Se www.samordnaopptak.no for nærmere informasjon om politiattest.

Krav om tuberkuloseundersøkelse:
Studenter på lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse dersom de kommer fra, eller har vært mer enn tre måneder, i land utenfor Vest- Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan. Tuberkuloseundersøkelsen må være gjennomgått tidligst to måneder etter at en forlot et av de aktuelle landene.

Mer informasjon om spesielle opptakskrav finner du på nettsidene til Samordna opptak.