MENY

Poenggrenser

Hvert år får vi en oversikt over poenggrensene etter at det samordna opptaket er avsluttet. Det betyr at de poenggrensene du finner i studieoversiktene på nettsidene til Samordna opptak er hentet fra fjorårets opptak.

Poenggrensene viser den laveste poengsummen som gav tilbud ved de ulike studiene i Samordna opptak. Poenggrensene er derfor variable og direkte styrt av søkerne og deres karakterer. Dette kan i enkelte tilfeller endre snittet etter at hovedopptaket er ferdig kjørt til suppleringsopptakene blir publisert.

Les mer: Poenggrenser ved opptak til de ulike studiene i Samordna opptak etter suppleringsopptaket og hovedopptaket er ferdig.