MENY

Masterstudier, PPU og videreutdanninger

Ved søknad til masterstudier (toårige), PPU og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger søker man direkte via SøknadsWeb

Opptak til mastergradsstudier bygger på en oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). For opptak til det enkelte mastergradsstudium vil det normalt være krav om faglig fordypning innen et bestemt fagområde. Noen mastergradsprogram er erfaringsbaserte og har dermed også arbeidspraksis som del av opptakskravet. Du kan lese mer om opptak og rangering til mastergradsstudier i retningslinjene som du finner under studietilbudsinformasjonen for det enkelte studieprogram.

Opptak til videreutdanninger/påbyggingsstudier bygger normalt på høgskole- eller universitetsutdanning innen det fagområdet/feltet man ønsker å bygge videre på eller fordype seg i. Hvilken og hvor lang utdanning man må ha for opptak vil kunne være forskjellig for de ulike påbyggingsstudiene/videreutdanningene. I tillegg til høyere utdanning har noen videreutdanninger yrkespraksis som del av opptakskravet. De ulike påbyggingsstudiene og videreutdanningene kan variere i antall studiepoeng og varighet.

Hvis du er interessert i informasjon om opptakskrav til bestemte påbyggingsstudier/videreutdanninger finner du det i informasjonen om det enkelte studieprogram under studietilbud
 

Informasjon om hvordan du søker og informasjon om hvilke studieprogram som hører til hvilket opptak

NB! Alle studierprogram (både masterstudier og grunnstudier) ved Fakultet for utøvende kunstfag har egne opptak via SøknadsWeb og andre søknadsfrister.