MENY

Søknadsfrister

Søknadsfrister for opptak til masterstudier (toårige) og videreutdanninger:

1.NOVEMBER
Søknadsportal åpnes for:

 • Studiene i utøvende musikk, digitale studier og musikkproduksjon ved Fakultet for utøvende kunstfag.

For mer informasjon se Studietilbudet til Fakultet for utøvende kunstfag.
 

15. DESEMBER
Søknadsfrist for:

 • Master i utøvende musikk - klassisk, jazz, dirigering
 • Postgraduate Diploma - i utøvende musikk: klassisk, jazz, dirigering
 • Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk, jazz
   

15. DESEMBER
Søknadsportal åpnes for:

 • PPU i skapende og utøvende kunstfag
   

1.FEBRUAR
Søknadsportal åpnes for master studier og videreutdanninger for:

 • Søkere som har bachelorgrad fra nordiske land.
 • Søkere som dekker norsk språkkrav, inkludert norske statsborgere og søkere som bor i Norge med bachelorgrad utenfor nordiske land. (Sjekk hvordan du dekker norsk språkkrav)

Alle øvrige søkere som ikke er nevnt ovenfor, sjekk følgende lenk for informasjon om frister her.
 

1. MARS
Søknadsfrist for:

Søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden, realkompetanse, opptak på særskilte vilkår/spesiell vurdering, behov for forhåndsløfte.


15. APRIL
Søknadsfrist for:

 • Alle øvrige søkere som ikke er nevnt ovenfor.
 • Dette gjelder også de som avslutter utdanningen sin samme våren som man søker.
   

1. MAI
Siste frist for omprioriteringer av studieønsker for masterutdanninger- og videreutdanninger via lokalt opptak.
 

1. JULI
Dokumentasjonsfrist for søkere som fullfører studiene sine i søknadsperioden. Vitnemål/bekreftelse på fullført grad må lastes opp i SøknadsWeb under Mine dokumenter.
 

25. JULI
Siste frist for UiS til å sende ut tilbud i hovedopptaket.