MENY

Søknadsfrister

Søknadsfrister for opptak til masterstudier (toårige) og videreutdanninger:

Frister for studieprogram som starter opp i høstsemesteret:

15. DESEMBER

Søknadsfrist for følgende masterstudier og videreutdanninger ved Institutt for musikk og dans (konservatorieutdanningene)
 
Høyere grads studier:

  • Master i utøvende musikk - klassisk, jazz, korpsdirigering

Påbyggingsstudier/ Frittstående studieenheter:

  • Postgraduate Diploma - i utøvende musikk: klassisk, jazz
  • Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk, jazz

SøknadsWeb for søking til studiene i utøvende musikk åpner 1. november.
For mer informasjon se Studietilbudet til Institutt for musikk og dans.

1. MARS

Søknadsfrist for følgende videreutdanninger ved Institutt for musikk og dans:

Påbyggingsstudier/Frittstående studieenheter:

  • PPU i skapende og utøvende kunstfag
  • Musikkproduksjon og Opptaksteknikk
  • Digitale dirigentstudier

Søknadsweb for søking til disse studiene åpner 15. desember.
For mer informasjon se Studietilbudet til Institutt for musikk og dans

Søknadsfrist for:
Søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden, realkompetanse, opptak på særskilte vilkår/spesiell vurdering, behov for forhåndsløfte.

Søkere til toårig masterstudium i:
- Spesialsykepleie (anestesi, intensiv og operasjonssykepleie)
- Master i Pre-Hospital Critical Care, heltid og deltid
- Master i helsesykepleier


5. MARS
Dokumentasjonsfrist for studier med søknadsfrist 1. mars. All dokumentasjon som er relevant i forhold til søkanden må være lastet opp i SøknadsWeb under Mine dokumenter.


15. APRIL
Alle øvrige søkere som ikke er nevnt ovenfor. Dette gjelder også søkere til PPU og de som avslutter utdanningen sin samme våren som man søker.


20. APRIL
Dokumentasjonsfrist for studier med søknadsfrist 15. april. All dokumentasjon som er relevant i forhold til søkanden må være lastet opp i SøknadsWeb under Mine dokumenter.
 

1. JUNI

Siste frist for omprioriteringer av studieønsker for masterutdanninger- og videreutdanninger via lokalt opptak.

 

1. JULI
Dokumentasjonsfrist for søkere som fullfører studiene sine i søknadsperioden. Vitnemål/bekreftelse på fullført grad må lastes opp i SøknadsWeb under Mine dokumenter.

 

25. JULI
Siste frist for UiS til å sende ut tilbud i hovedopptaket.

 

Søknadsfrister for opptak til enkeltemner:

1. desember - for opptak til vårsemesteret
1. august - for opptak til høstsemesteret