MENY

Hvordan søke opptak til masterstudier og videreutdanninger?

Ved søknad til mastergradsstudier (toårige) og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger søker man direkte til universitetet på SøknadsWeb.

Du kan søke opptak på SøknadsWeb. Det er viktig at du fullfører hele søkeprosessen.

Masterstudier og videreutdanninger opptak 2019

  • Opptak til masterstudier og videreutdanninger ved UiS er delt i forskjellige opptak, et for hvert av de seks fakultetene pluss PPU.
  • Inne på søkesiden på SøknadsWeb under  "Søknad om opptak til masterstudier og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger", velger man hvilket fakultet/fagområde man vil søke opptak til.
  • I neste trinn legger man inn og prioriterer studieønskene og lagrer søknaden.
  • Hvis man ønsker å søke opptak til studier på flere fakulteter, kan man velge ny søknad og så gå gjennom prosessen på nytt og søke opptak til et annet fakultet.

Opplasting av søknadsdokumenter

I forbindelse med opplasting av søknadsdokumenter er det litt forskjellige prosedyrer på fakultetene. Det er derfor viktig at du leser informasjonen du får i søknadskvitteringen din etter at du har søkt. Søknadskvitteringen din kan du finne inne på SøknadsWeb under Mine Søknader og du får den også tilsendt på e-post kort tid etter at du har søkt opptak. 

Sjekk ut innhold og opptakskrav for de enkelte studiene du vurderer å søke opptak til på studietilbudssidene

NB! Alle studieprogram (både masterstudier og grunnstudier) ved Fakultet for utøvende kunstfag har egne opptak via SøknadsWeb og andre søknadsfrister. 

 
Svar på opptak

Svar angående opptak på mastergradsstudier (toårige) og videreutdanninger med oppstart i høstsemesteret sendes ut senest innen 25. juli. Svarfrist for tilbud vil være ca. 1 uke. Vi anbefaler å følge med på epost underveis i søknadsperioden, det kan komme spørsmål eller tilbud før 25.juli.

 

Oversikt over studieprogram som starter høst 2019

Masterstudier ved Handelshøyskolen ved UiS 2019:

Master in Business Administration - Applied Finance

Master in Business Administration - Economics

Master in Business Administration - Strategic Marketing

Master in Business Administration - Business Innovation

Master i regnskap og revisjon

 

Masterstudier ved Det helsevitenskapelige fakultet 2019:

OBS! Dette er delt i tre opptak i Søknadsweb, med ulike søknadsfrister.

Master in Pre-Hospital Critical Care, deltid

Master in Pre-Hospital Critical Care, heltid

 

Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie

Master i spesialsykepleie, intensivsykepleie

Master i spesialsykepleie, operasjonssykepleie

Master i helsesykepleie, deltid

 

Master i Helsevitenskap

Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid

Master i rus og psykisk helsearbeid, deltid

Master i jordmorfag

 

Masterstudier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet 2019:

Master i dokumentarproduksjon

Master i endringsledelse

Master in Energy, environment and society

Master in International Hospitality Management

Master i sosialfag

European Master in Social Work with Families and Children (MFAMILY)

Nordic Master in Social Work and Welfare


Masterstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2019:

Master i teknologi, Applied Data Science

Master i realfag, Biological Chemistry

Master i Byplanlegging / City and Regional Planning

Master i teknologi, Computational Engineering

Master i teknologi, Computer Science, Data Science

Master i teknologi, Computer Science, Reliable and secure systems

Master i teknologi, Industrial Asset Management

Master i teknologi, Industriell økonomi

Master i teknologi, Engineering structures and Materials

Master i teknologi, Marin- og offshoreteknologi

Master i realfag, Mathematics and physics

Master i teknologi, Environmental Engineering

Master i teknologi, Petroleum Geosciences Engineering

Master i teknologi, Petroleum Engineering

Master i teknologi, Risk Management

Master i Risk Analysis and Governance

Master i teknologi, Robotteknologi og signalbehandling

Master i samfunnssikkerhet

Master i teknologi, Teknisk samfunnssikkerhet

 

Masterstudier og videreutdanninger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 2019:

Master i utdanningsvitenskap, spesialpedagogikk, heltid

Master i utdanningsvitenskap, pedagogikk, heltid

Master i utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, heltid

Master i utdanningsvitenskap, idrett, heltid

Master i utdanningsvitenskap, norskdidaktikk, heltid

Master i nordisk og lesevitenskap

Master in Literacy Studies

Master i Religion, kultur og samfunn

Master i Historie og historiedidaktikk

Fordypning i Historie

Fordypning i Engelsk

Fordypning i Nordisk

Fordypning i Religion

Videreutdanning i barnehagepedagogikk, deltid

 

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmenne fag og yrkesfag, heltid     

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmenne fag og yrkesfag, deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmenne fag og yrkesfag, samlingsbasert