MENY

Hvordan søke opptak til masterstudier og videreutdanninger?

Ved søknad til mastergradsstudier (toårige) og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger søker man direkte til universitetet på SøknadsWeb.

Sjekk om du er kvalifisert før du begynne å søke. Du kan lese om opptakskrav til ulike utdanninger på studietilbudssidene.

Du kan søke opptak på SøknadsWeb. Det er viktig at du fullfører hele søkeprosessen.

Masterstudier og videreutdanninger opptak 2020

 • Logg deg inn i SøknadsWeb og velg "Søknad om opptak til masterstudier og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger."
 • Deretter velger du blant disse opptakene:
  • Opptak til masterstudier og videreutdanninger ved UiS
  • Opptak til master og videreutdanninger i sykepleie (gjelder kun utdanninger som har søknadsfrist 1. mars)
  • Opptak til master i Pre-Hospital Critical Care
  • Opptak til PPU
 • I neste trinn legger du inn og prioriterer studieønskene dine og lagrer søknaden.
 • Hvis du ønsker å søke på studier i flere opptak, kan du velge ny søknad og så gå gjennom prosessen på nytt.

NB! Alle studieprogram (både masterstudier og grunnstudier) ved Fakultet for utøvende kunstfag har egne opptak via Søknadsweb og egne søknadsfrister.

Opplasting av søknadsdokumenter

Studieprogram har forskjellige opptakskrav og dermed forskjellige dokumentasjonskrav. Det er derfor viktig at du leser informasjonen du får i søknadskvitteringen din etter at du har søkt. Søknadskvitteringen din kan du finne inne på SøknadsWeb under Mine Søknader og du får den også tilsendt på e-post kort tid etter at du har søkt opptak. 

Les hvordan du skal laste opp dokumenter under dokumentasjonskrav.

 
Svar på opptak

Svar angående opptak på mastergradsstudier (toårige) og videreutdanninger med oppstart i høstsemesteret sendes ut senest innen 25. juli. Svarfrist for tilbud vil være ca. 1 uke. Vi anbefaler å følge med på epost underveis i søknadsperioden, det kan komme spørsmål eller tilbud før 25.juli.

 

Oversikt over studieprogram som starter høst 2020

Masterstudier ved Handelshøyskolen ved UiS 2020:

Master in Business Administration - Applied Finance

Master in Business Administration - Economics

Master in Business Administration - Strategic Marketing and Analytics

Master in Business Administration - Strategic Innovation Management

Master in Business Administration - Leadership in a Digital Economy

Master i regnskap og revisjon

 

Masterstudier ved Det helsevitenskapelige fakultet 2020:

OBS! Dette er delt i tre opptak i Søknadsweb, med ulike søknadsfrister.

Master in Pre-Hospital Critical Care, deltid

Master in Pre-Hospital Critical Care, heltid

 

Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie

Master i spesialsykepleie, intensivsykepleie

Master i spesialsykepleie, operasjonssykepleie

Master i helsesykepleie, deltid

Master i jordmorfag

Videreutdanning i kreftsykepleie

 

Master i Helsevitenskap

Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid

Master i rus og psykisk helsearbeid, deltid

 

Masterstudier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet 2020:

Master i endringsledelse

Master in Energy, environment and society

Master in International Hospitality Management

Master i sosialfag

European Master in Social Work with Families and Children (MFAMILY)

Nordic Master in Social Work and Welfare


Masterstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2020:

Master i teknologi, Applied Data Science, heltid 

Master i teknologi. Applied Data Science, deltid

Master i realfag, Biological Chemistry

Master i Byplanlegging / City and Regional Planning

Master i teknologi, Computational Engineering

Master i teknologi, Computer Science, Data Science, heltid 

Master i teknologi. Computer Science. Data Science. deltid 

Master i teknologi, Computer Science, Reliable and secure systems, heltid 

Master i teknologi, Computer Science, Reliable and secure systems, deltid

Master i teknologi, Industrial Asset Management

Master i teknologi, Industriell økonomi

Master i teknologi, Engineering structures and Materials, Mechanical systems and Renewable energy

Master i teknologi, Engineering structures and Materials, Civil engineering Structure and Offshore Structure 

Master i teknologi, Marin- og offshoreteknologi

Master i realfag, Mathematics and physics

Master i teknologi, Environmental Engineering

Master i teknologi, Petroleum Geosciences Engineering

Master i teknologi, Petroleum Engineering,  Production and process engineering

Master i teknologi, Petroleum Engineering, Resevoir Engineering

Master i teknologi, Petroleum Engineering,  Well Engineering

Master i teknologi, Risk Management

Master i Risk Analysis and Governance

Master i teknologi, Robotteknologi og signalbehandling

Master i samfunnssikkerhet

 

Masterstudier og videreutdanninger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 2020:

Master i spesialpedagogikk

Master i idrettsvitenskap

Master i nordisk og lesevitenskap

Master in Literacy Studies

Master i Religion, kultur og samfunn

Master i Historie og historiedidaktikk

Master i barnehagevitenskap, deltid

Fordypning i Historie

Fordypning i Engelsk

Fordypning i Nordisk

Fordypning i Religion

Videreutdanning i småbarnspedagogikk, deltid

 

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmenne fag og yrkesfag, heltid     

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmenne fag og yrkesfag, deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmenne fag og yrkesfag, samlingsbasert