MENY

Hvordan søke opptak til masterstudier og videreutdanninger?

Ved søknad til mastergradsstudier (toårige) og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger søker man direkte til universitetet på SøknadsWeb.

Du kan søke opptak på SøknadsWeb. Det er viktig at du fullfører hele søkeprosessen.

MASTERSTUDIER OG VIDEREUTDANNINGER MED OPPTAK 2017: 
Opptak til masterstudier og videreutdanninger ved UiS er delt inn i tre forskjellige opptak. Et  for hvert av de tre fakultetene. Inne på søkesiden på SøknadsWeb under  "Søknad om opptak til masterstudier og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger", velger man hvilket fakultet/fagområde man vil søke opptak til. I neste trinn legger man inn og prioriterer studieønskene og lagrer søknaden. Hvis man ønsker å søke opptak til studier på flere fakulteter, kan man velge ny søknad og så gå gjennom prosessen på nytt og søke opptak til et annet fakultet.

Opplasting av søknadsdokumenter:
I forbindelse med opplasting av søknadsdokumenter er det litt forskjellige prosedyrer på de tre fakultetene. Det er derfor viktig at du leser nøye informasjonen du får i søknadskvitteringen din etter at du har søkt. Søknadskvitteringen din kan du finne inne på SøknadsWeb under Mine Søknader og du får den også tilsendt på e-post kort tid etter at du har søkt opptak. 

Sjekk ut innhold og opptakskrav for de enkelte studiene du vurderer å søke opptak til på studietilbudssidene

Oversikt over de studieprogrammene man kan søke opptak til på de tre fakultetene:

Opptak til masterstudier og videreutdanninger ved Det humanistiske fakultetet 2017:

     
Opptak til masterstudier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet 2017:


Opptak til masterstudier i teknologi og realfag (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet) 2017:

NB! Alle studieprogram (både masterstudier og grunnstudier) ved Institutt for musikk og dans har egne opptak via SøknadsWeb og andre søknadsfrister. Mer informasjon finner du her. 
 
Svar angående opptak på mastergradsstudier(toårige) og videreutdanninger med oppstart i høstsemesteret sendes ut ca. 25. juli. Svarfrist for tilbud sendt ut ca. 25. juli vil være 1. august. Hvis saksbehandlingen er ferdig tidligere kan det hende at svarbrevene på noen studier sendes ut tidligere. NB! For master i utdanningsvitenskap sendes det ut svarbrev i begynnelsen av mai til søkere som allerede har fullført den utdanningen som er grunnlag for opptak til disse studiene. Det vil være en svarfrist på ca 7 dager fra tilbudsbrevene sendes ut.

SøknadsWeb

Søknadsfrister for masterstudier og videreutdanninger:

15. DESEMBER

Søknadsfrist for Masterprogram i utøvende musikk og andre videreutdanninger i musikk.

1. MARS
Søknadsfrist for:
Søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden, realkompetanse, opptak på særskilte vilkår/spesiell vurdering, behov for tidlig opptak.
Søkere til masterstudier i spesialsykepleie (anestesi, intensiv og operasjonssykepleie), utdanningsvitenskap (spesialpedagogikk, pedagogikk, matematikkdidaktikk, norskdidaktikk og idrett) og master i barnehagevitenskap, deltid.

15. APRIL
Alle øvrige søkere som ikke er nevnt ovenfor. Dette gjelder også søkere som avslutter utdanningen sin samme våren som man søker.