MENY

Masterstudier og videreutdanninger

Ved søknad til masterstudier (toårige) og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger søker man direkte på SøknadsWeb

Opptak til mastergradsstudier bygger på en oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). For opptak til det enkelte mastergradsstudium vil det normalt være krav om faglig fordypning innen et bestemt fagområde. Noen mastergradsprogram er erfaringsbaserte og har dermed også arbeidspraksis som del av opptakskravet. Du kan lese mer om opptak og rangering til mastergradsstudier i retningslinjene som du finner under studietilbudsinformasjonen for det enkelte studieprogram.

Opptak til videreutdanninger/påbyggingsstudier bygger normalt på høgskole- eller universitetsutdanning innen det fagområdet/feltet man ønsker å bygge videre på eller fordype seg i. Hvilken og hvor lang utdanning man må ha for opptak vil kunne være forskjellig for de ulike påbyggingsstudiene/videreutdanningene. I tillegg til høyere utdanning har noen videreutdanninger yrkespraksis som del av opptakskravet. Vi har mange forskjellige påbyggingsstudier og videreutdanninger ved UiS. Vi har fordypninger innen humanistiske fag, videreutdanninger innen helse- og sosialfag, videreutdanninger for lærere og videreutdanninger innen musikk, for å nevne noen områder. De ulike påbyggingsstudiene og videreutdanningene kan variere i antall studiepoeng og varighet.

Påbyggingsstudier/videreutdanninger har spesielle krav til opptak og spesielle måter å beregne konkurransepoeng på. Hvis du er interessert i informasjon om opptakskrav til bestemte påbyggingsstudier/videreutdanninger finner du det i informasjonen om det enkelte studieprogram under studietilbud
 

Mer spesifikk informasjon om opptakskrav til bestemte mastergradsstudier, påbyggingsstudier eller videreutdanninger finner du i informasjonen om det enkelte studieprogram under studietilbud.

Opptak til våre masterstudier og videreutdanninger søker man via SøknadsWeb. Opptaket er delt inn i et opptak for hvert av våre fakultet.
Informasjon om hvordan du søker og informasjon om hvilke studieprogram som hører til hvilket opptak

NB! Alle studierprogram (både masterstudier og grunnstudier) ved Fakultet for utøvende kunstfag har egne opptak via SøknadsWeb og andre søknadsfrister.