MENY

Ledige studieplasser

Fem studenter sitter i et klasserom med bøker

Studier ved Det helsevitenskapelige fakultet:

Ledige studieplasser på Master i Pre-Hospital Critical Care full-time (PHCC)

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. Husk å laste opp dokumentasjon på praksis og fullført studie så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Les mer om PHCC full-time

 

Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 

Ledige studieplasser på Master i sosialfag

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. Husk å laste opp dokumentasjon på praksis og fullført studie så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Les mer om sosialfag

 

Studier ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

Ledige studieplasser på 2 årig master i teknisk samfunnssikkerhet

Søknad legges inn via Søknadsweb.

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om master i Teknisk samfunnssikkerhet

 

Ledige studieplasser på 2 årig master i master i petroleum engineering, reservoir

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om master i Petroleum Engineering, Reservoarteknologi

 

Ledige studieplasser på 2 årig master i master i petroleum Geoscience

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om master i Petroleum Geoscience

 

Ledige studieplasser på 2 årig master i master i Msc in Computer Science, Reliable and Secure system

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om master i Computer Science, Reliable and Secure system

 

Ledige studieplasser på 2 årig master i master i miljøteknologi

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om master i miljøteknologi

 

Ledige studieplasser på 2 årig master i master i Mathematics and Physics

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om master i Mathematics and Physics

 

Studier ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora:

Ledige studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag

- Teknikk og industriell produksjon – TIP heltid og deltid

- Bygg- og anleggsteknikk heltid og deltid

- Elektrofag heltid og deltid

- Formgivningsfag/design og håndverksfag deltid

- Medier og kommunikasjon heltid

Husk å laste opp dokumentasjon på bachelorgrad, fagbrev, yrkesteoretisk utdanning og praksis så snart som mulig etter søknad er registrert.

 

Ledige studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag

- Norsk heltid, deltid og samlingsbasert

- Fremmedspråk heltid og deltid

- Religion heltid og deltid

- Engelsk deltid og samlingsbasert

- Matematikk deltid og samlingsbasert

- Naturfag deltid

- Kroppsøving deltid

- Medier og kommunikasjon heltid

- Forming, kunst og håndverk deltid

Søknad legges inn via Søknadsweb.

Husk å laste opp dokumentasjon på bachelor-/mastergrad så snart som mulig etter søknad er registrert.

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass.

Les mer om PPU heltid, PPU deltid og PPU samlingsbasert.

 

Ledige studieplasser på videreutdanning i barnehagepedagogikk

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om barnehagepedagogikk

 

Ledige studieplasser på master i historie og historiedidaktikk

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om historie og historiedidaktikk

 

Ledige studieplasser på master i nordisk og lesevitenskap

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om nordisk og lesevitenskap

 

Ledige studieplasser Kroppsøving 2

Opptakskrav: Fullført grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10 og bestått kroppsøving 1 (eller tilsvarende emne fra annen institusjon).

Søknadsfristen er 1. august.

Søknad sendes på eget skjema til Gro Njærheim (gro.njerheim@uis.no)

Les mer om kroppsøving (1-7) / (5-10)