MENY

Ledige studieplasser

Fem studenter sitter i et klasserom med bøker

Studier ved Handelshøyskolen ved UiS:

Ledige studieplasser på Master in Business Administration - Business Innovation

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Undervisning til studiet har begynt. Det er oppmøteplikt på emnene i det første semesteret.

Les mer om Master in Business Administration.

 

Studier ved Det helsevitenskapelige fakultet:

Ledige studieplasser på Master i Pre-Hospital Critical Care full-time (PHCC)

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. Husk å laste opp dokumentasjon på praksis og fullført studie så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Les mer om PHCC full-time

 

Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 

Ledige studieplasser på Master i sosialfag

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. Husk å laste opp dokumentasjon på praksis og fullført studie så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Les mer om sosialfag.

 

Studier ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora:

Ledige studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag

- Teknikk og industriell produksjon – TIP heltid og deltid

- Bygg- og anleggsteknikk heltid og deltid

- Elektrofag heltid og deltid

- Formgivningsfag/design og håndverksfag deltid

- Medier og kommunikasjon heltid

Husk å laste opp dokumentasjon på bachelorgrad, fagbrev, yrkesteoretisk utdanning og praksis så snart som mulig etter søknad er registrert.

 

Ledige studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag

- Historie og samfunnsfag deltid og samlingsbasert

- Norsk heltid, deltid og samlingsbasert

- Fremmedspråk heltid og deltid

- Religion heltid og deltid

- Engelsk heltid, deltid og samlingsbasert

- Matematikk deltid

- Naturfag deltid og samlingsbasert

- Kroppsøving deltid

- Medier og kommunikasjon heltid

- Forming, kunst og håndverk deltid

Søknad legges inn via Søknadsweb.

Husk å laste opp dokumentasjon på bachelor-/mastergrad så snart som mulig etter søknad er registrert.

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass.

Les mer om PPU heltid, PPU deltid og PPU samlingsbasert.

 

Ledige studieplasser på videreutdanning i barnehagepedagogikk

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om barnehagepedagogikk.

 

Ledige studieplasser på master i nordisk og lesevitenskap

Søknad legges inn via Søknadsweb.  

Husk å laste opp dokumentasjon på fullført studie dersom dette ikke ligger i systemet så snart som mulig etter søknad er registrert. 

Studiene vil tas bort fra nettsiden når studieplassene er fylt. Dersom vi får flere søkere enn ledige plasser, vil det være de først kvalifiserte som får tilbud om studieplass. 

Les mer om nordisk og lesevitenskap