MENY

Ledige studieplasser

Semesterstart ved Universitetet i Stavanger.

Samordna opptak finner du oversikt over ledige studieplasser til bachelor- og femårige masterutdanninger. Disse kan søkes på fra 20.juli kl. 9.00. Det er løpende opptak, så det gjelder å være raskt ute. 

Ledige plasser på emnet VKK100 Veiledningsteori 1 - Veilederpedagogikk og veilederrollen

Opptakskravet til emnet er fullført og bestått 3-årig profesjonsutdanning eller tilsvarende, samt minimum 1 års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning.

Søknadsskjema

 

Ledige studieplasser på PPU heltid og deltid i følgende fag:

Spesiell yrkesdidaktikk i bygg- og anleggsteknikk

Spesiell yrkesdidaktikk i elektrofag

Spesiell yrkesdidaktikk i teknikk og industriell produksjon.

Fagdidaktikk i fremmedspråk (fransk, spansk eller tysk)

Søknadsskjema
 

Ledige studieplasser på 2-årige masterprogrammer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk
 

Ledige studieplasser på 2-årige masterprogrammer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Master in Environmental Technology

Master in Computer Science, Reliable and Secure Systems

Master in Computer Science, Data Science

Master i robotteknologi og signalbehandling

Master i teknisk samfunnssikkerhet

Master in City and Regional Planning

Master in Petroleum Engineering, Reservoir Engineering

Master in Petroleum Engineering, Natural Gas Engineering

Master in Petroleum Geoscience Engineering

Master in Mathematics and Physics


Ledige studieplasser på 2-årig master ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Master i barnehagevitenskap, deltid

Master i nordisk og lesevitenskap, heltid

Master i nordisk og lesevitenskap, deltid

Master i utdanningsvitenskap matematikkdidaktikk

Master i utdanningsvitenskap norskdidaktikk
 

Åpne fordypninger på bachelornivå

Fordypning i nordisk

Fordypning i engelsk

Fordypning  i  historie

Fordypning i religion

Du registrerer søknad på alle disse studieprogrammene i Søknadsweb

Dersom du har tekniske problemer med Søknadsweb kan du kontakte oss på masteropptak@uis.no