MENY

Søknad om direkte opptak til 2.- og 3. året ved Handelshøgskolen UiS

Du kan i år (2019) for siste gang søke direkte opptak til 2. og 3. året på bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i regnskap og revisjon, etter Regler for direkte opptak til 2.- og 3. året på bachelorprogrammene ved Handelshøgskolen UiS.

Frister og krav til dokumentasjon

Søknadsfristen er 15. april

Søknaden skal inneholde følgende vedlegg innen søknadsfristen:
 

  • Karakterutskrift for alle eksamener i studiet avlagt innen søknadsfristen
  • Emnebeskrivelse av alle emner som inngår i opptaksgrunnlaget
  • Dokumentasjon på hvilke emner man er oppmeldt til i det inneværende semesteret
  • Dokumentasjon på oppbygging av studiet ved institusjonen du søker overflytting fra

Ettersendingsfristen er 1. juli

Ettersendinger kan være følgende:

  • Oppdatert karakterutskrift på fullført og bestått henholdsvis 1. eller både 1. og 2. studieår.

Hvordan søke?

Alle som søker direkte opptak til 2. eller 3. året skal søke elektronisk via SØKNADSWEB.

Vi anbefaler søkere samtidig også å søke ordineræt opptak gjennom www.samordnaopptak.no.

Det er ikke direkte opptak til bachelor i rettsvitenskap. Dersom du har gått på rettsvitenskap ved et annet lærested og vil søke deg over til UiS, må du søke via www.samordnaopptak.no.

 

Viktig å vite:

NB! Opptak direkte til 2. og 3 år vil ikke være mulig fra 2020.

Direkte opptak til 2. året
Studenter som fullfører og består første år (60 sp) av et tilsvarende studium innen 1. juli i opptaksåret, kan søke direkte opptak til 2. året. Det tas forbehold om ledige plasser.

Direkte opptak til 3. året

Studenter som fullfører og består 1. og 2. året (120 sp) av et tilsvarende studium innen 1. juli i opptaksåret, kan søke direkte opptak til 3. året. Det tas forbehold om ledige plasser.

Godkjenning/innpass av eksterne emner

Dersom du ikke har fullført hele 1. år vil du ikke få innvilget direkte opptak. Du henvises til å søke opptak til 1. år via www.samordnaopptak.no. Dersom du får studieplass på bachelorprogrammet, kan du søke om godkjenning/innpass av emner du har avlagt tidligere.

Vær også oppmerksom på dette:

Studenter som innvilges godkjenning/innpass må være forberedt på at det kan bli både timeplan- og eksamenskollisjoner mellom emner på det årstrinnet man tas inn på, og eventuelle emner man mangler fra tidligere årstrinn. I tillegg kan det være at man ikke får tatt spesifikke emner på årstrinnet man starter på, fordi man mangler fagkrav, se studieplaner for det enkelte studieprogram:

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon:

http://student.uis.no/studieinformasjon-for-naavaerende-studenter/oekonomi-og-juss/oekonomi-og-administrasjon-bachelor/

Bachelorstudiet i regnskap og revisjon:

http://student.uis.no/studieinformasjon-for-naavaerende-studenter/oekonomi-og-juss/regnskap-og-revisjon-bachelor/