MENY

Veiledning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Trenger du å snakke med en rådgiver på Samfunnsvitenskapelig fakultet om dine studievalg? Da kan du kontakte vår veiledningstjeneste.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

  • Faglige godkjenninger
  • Studieplaner og valgfag
  • Endringer i utdanningsplan
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Problemer under studiene

Institutt for sosialfag

Karina D. Tallman (rådgiver for Nordic Master in Social Work and Welfare og European Master in Social Work with Families and Children)
Tlf: 51 83 27 32
E-post:

Ingrid Hustad (rådgiver for sosialt arbeid, barnevern, master i sosialfag, tverrfaglig veiledning)
Tlf: 51 83 41 18
E-post: ingrid.hustad@uis.no
 

Institutt for medie- og samfunnsfag

Live Kolstad Kvalsvik (rådgiver for bachelor i journalistikk og master i energy, environment and society)
Tlf: 51 83 15 81
E-post: live.kvalsvik@uis.no

Nina Nesheim (rådgiver for sosiologi, statsvitenskap)
Tlf: 51 83 35 02
E-post: nina.nesheim@uis.no

Kristine Gilje (rådgiver for master i dokumentarproduksjon, master i endringsledelse, bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon)
Tlf: 51 83 15 05
E-post: kristine.gilje@uis.no
 

Norsk hotellhøgskole 

Jeanette Goa (rådgiver for hotelledelse (inkludert y-veien) og restaurantledelse)
Tlf: 51 83 37 56
E-post: j.goa@uis.no

Oddvar Norland (rådgiver for reiselivsledelse og master in International Hospitality Management)
Tlf: 51 83 24 12
E-post: oddvar.norland@uis.no