MENY

Veiledning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om:

• Faglige godkjenninger
• Studieplaner og valgfag
• Endringer i utdanningsplan
• Forsinkelse i studieprogresjon
• Problemer under studiene

Institutt for data og elektroteknikk

 • Automatisering og signalbehandling
 • Data / Computer Science
 • Elektro

Patricia Retamal
Tlf 51 83 17 26
E-post patricia.retamal@uis.no

Institutt for matematikk og naturvitenskap

 • Biologisk kjemi

Henning Stokkeland Olsen
Tlf 51 83 17 45
E-post henning.s.olsen@uis.no

 • Kjemi og miljø
 • Matematikk og fysikk
 • Miljøteknologi/Environmental Technology

Torunn Buljo
Tlf 51 83 17 18
E-post torunn.buljo@uis.no

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

 • Industriell økonomi

Sissel Svensen
Tlf 51 83 17 22
E-post sissel.svensen@uis.no

 • Byutvikling og urban design
 • Risikostyring
 • Samfunnssikkerhet
 • Teknisk planlegging

Stine Thu Førland
Tlf 51 83 17 15
E-post stine.t.forland@uis.no

Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

 • Bygg, Konstruksjonsteknikk
 • Konstruksjoner og materialer
 • Maskin
 • Offshoreteknologi / Offshore Technology

Marianne Sun May Per
Tlf 51 83 21 59
E-post marianne.s.per@uis.no

Institutt for petroleumsteknologi

 • Bachelor i Petroleumsteknologi
 • Master i Petroleumsteknologi /Petroleum Engineering

Anita Malde
Tlf 51 83 17 04
E-post anita.malde@uis.no

 • Bachelor i Petroleumsgeologi
 • Master i Petroleumsgeologi / Petroleum Geosciences Engineering

Anette Lahja Virtanen
Tlf 51 83 17 27
E-post anette.l.virtanen@uis.no