MENY

Grunnstudier

De fleste grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger er med i Samordna opptak.

Samordna opptak er et felles nasjonalt opptak for grunnstudier ved universitetene og de statlige høgskolene. Søkerne søker opptak via nettsøknad. Opptakskravet er generell studiekompetanse med eventuelle tilleggskrav.

Du registrerer søknaden din på www.samordnaopptak.no Der finner du også beskrivelser av fremgangsmåte, opptaksprosess, opptakskrav, frister med mer.

NB! Grunnutdanningene ved Fakultet for utøvende kunstfag søkes ikke via Samordna opptak, men direkte til Universitetet i Stavanger via Søknadsweb. Disse har søknadsfrist 15. desember

Under studietilbud finner du informasjon om studieprogrammene Universitetet i Stavanger tilbyr.