MENY

Engelsk språk og litteratur årsstudium

Engelsk er morsmål for flere hundre millioner mennesker og er et viktig andrespråk for langt flere. Årsstudium i engelsk og litteratur er for deg som liker språk og som ønsker innsikt i de kulturer hvor engelsk brukes. Du ønsker bedre forståelse for og beherskelse av vår tids verdensspråk.
Studenter på campus under Fadderfestival 2016.

Engelskfaget åpner for økt innsikt i den anglo-amerikanske kulturarven. Årsstudiet i engelsk gir deg en allmenn innføring i engelsk språk og i engelskspråklig litteratur, kultur og samfunnsliv.

Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesninger, men inkluderer seminarer, gruppearbeid samt muntlige og skriftlige øvelser. Studiet er nyttig i alle yrker der engelskspråklig kompetanse og kommunikasjon står sentralt.

Årsstudiet åpner for videre utdanning i faget, og kan bygges ut til en bachelorgrad i engelsk språk og litteratur.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 25.11.2019