MENY

Engelsk språk og litteratur årsstudium - hva kan du bli?

Studiet er nyttig i alle yrker der engelskspråklig kompetanse er sentral.

Studiet legger grunnlag for videre studier i faget.

Sist oppdatert: 26.04.2019