MENY

Engelsk språk og litteratur bachelor

Engelsk preger i stor grad vår hverdag. Det har blitt et viktig andrespråk i store deler av verden, samtidig som det er morsmål for flere hundre millioner mennesker. Ønsker du dypere innsikt i engelsk språk og litteratur og i engelskspråklige kulturer, bør du velge engelskstudier!

I en globalisert verden er utdypende kunnskap om engelsk språk og kultur svært vesentlig for å kunne kommunisere effektivt. Økt innsikt i språkkulturene vil gi deg bedre forståelse for vår tids verdensspråk.

Engelskspråklig litteratur både reflekterer og kommenterer samfunnet, og studentene vil gjennom romaner, poesi og drama få innblikk i og en bedre forståelse av hvordan ulike litterære tema utvikler seg i relasjon til endringer i samfunnet, både i et moderne og et historisk perspektiv.

Bachelorstudiet er bygget opp slik at studentene tar engelske grunnemner det første året (to språkemner og to litterære emner), og velger et fag 2 det andre året. Du kan velge mellom blant annet nordisk, religionsstudier, historie og (med plassbegrensinger) samfunnsfag.

Studentutveksling

Bachelorprogrammet i engelsk har en såkalt opt-out policy når det gjelder utveksling. Det vil si at det forventes at du tar ett semester ved en institusjon i et annet land, og det legges opp til at dette skal foregå i 5. semester (år 3). UiS har avtaler med en rekke institusjoner i Europa og resten av verden, så mulighetene for et flott utenlandsopphold er mange og gode. (Det er ikke obligatorisk å reise på utveksling, men studenten må selv velge denne muligheten bort).

Praksis

Bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitskap kan være i praksis mens de studerer ved UiS. Praksisemnet gir 15 studiepoeng, det er åpent for studenter innen språk, historie og religion.

Les mer

Du er kanskje også interessert i:

 

Bachelorstudiet i engelsk ved Universitetet i Stavanger gir en innføring i engelskspråklig litteratur, samfunn, kultur og historie.

Kilde: CP Publisert 07.02.2020