MENY

Engelsk språk og litteratur

Engelsk preger i stor grad vår hverdag. Det har blitt et viktig andrespråk i store deler av verden, samtidig som det er morsmål for flere hundre millioner mennesker. Ønsker du dypere innsikt i engelsk språk og i engelskspråklige kulturer, bør du velge engelskstudier!
Bachelorstudiet i engelsk ved Universitetet i Stavanger gir en innføring i engelskspråklig litteratur, samfunn, kultur og historie.

I en globalisert verden er utdypende kunnskap om engelsk språk og kultur svært vesentlig for å kunne kommunisere effektivt. Økt innsikt i språkkulturene vil gi deg bedre forståelse for vår tids verdensspråk.

Bachelorstudiet er bygget opp slik at du i tillegg til å fordype deg i engelsk, velger et fag 2. Du kan velge mellom blant annet nordisk, religionsstudier, historie og (avhengig av ledige plasser) samfunnsfag. Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesninger, men inkluderer også seminarer, gruppearbeid og muntlige og skriftlige øvelser.

Utdanningen gir deg en språk- og kulturkompetanse som er etterspurt innen næringsliv, reiseliv, internasjonalt arbeid, kulturformidling, administrasjon, kommunikasjon, media og undervisning. Du kan fortsette studiene ved UiS gjennom å søke deg inn på masterprogrammet i Literacy Studies, som tilsvarer en master i engelsk.

Det anbefales solide forkunnskaper i engelsk.

Les mer

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 11.05.2018