MENY

Engelsk språk og litteratur bachelor - hva kan du bli?

Utdanningen gir deg en språk- og kulturkompetanse som er etterspurt innen næringsliv, reiseliv, internasjonalt arbeid, kulturformidling, administrasjon, kommunikasjon, media. Du kan også søke videre på masterprogrammet i Literacy Studies.

Du kan fortsette studiene ved UiS gjennom å søke deg inn på masterprogrammet i Literacy Studies, som tilsvarer en master i engelsk.


Kilde: CP

Publisert 12.04.2019