MENY

Engelsk språk og litteratur fordypning (deltid)

Hva er det som gjør at folk med forskjellig bakgrunn og i ulike aldersgrupper snakker engelsk på forskjellige måter? Snakker menn og kvinner forskjellig? I lingvistikkdelen av engelsk fordypning ser man på språklig variasjon, mens litteraturdelen skal gi et innblikk i ulike perioder i litteraturen og hvordan tekster kan leses i lys av perioden de er skrevet.
Jublende studenter på campus Ullandhaug. Bildet illusterer studiet engelsk fordypning ved Universitetet i Stavanger.

Engelsk fordypning på bachelornivå er for deg som ønsker videre studier i engelsk språk, kultur og litteratur ut over engelsk årsstudium. Fordypningen er i utvalgte emner innenfor ett eller flere av følgende områder: Engelsk språk/språkvitenskap, engelsk litteratur og/eller kulturkunnskap om engelskspråklige land.

I høstsemesteret undervises det i engelsk språk og litteratur. Selve fordypningsoppgaven skriver du i vårsemesteret, med problemstilling enten fra språkvitenskap eller litteratur.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier kompetanse til masterstudier i Literacy Studies.

Fordypningen vil være fordelt over hele året, med 15 sp i høstsemesteret og 15 sp i vårsemesteret.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 10.05.2019