MENY

Engelsk språk og litteratur fordypning - hva lærer du?

Engelsk fordypning gir utvidede kunnskaper utover årsstudium. I studiet fordyper du deg i avgrensede områder og problemstillinger innen engelskfaget. Studentene arbeider selvstendig med spørsmål av faglig karakter, og videreutvikler evnen til å analysere språk og tekst generelt, og evnen til å uttrykke seg skriftlig.
Les mer om læringsutbytte i de enkelte emnebeskrivelsene.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 26.10.2020