MENY

Literacy Studies, master

Har det noe for seg å lese Shakespeare i dag? Er det sant at SMS-språket er i ferd med å ødelegge det engelske språket? Hvordan lærer egentlig barn å lese og skrive? Lurer du på dette, kan engelsk lesevitenskap være noe for deg.
Engelske bøker i hylle. Bildet illustrerer Engelsk lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Som student på master i literacy studies ved UiS får du ta del i hvordan lesevitenskap endres i takt med et stadig økende og mer variert kommunikasjonslandskap. Ved å velge dette studiet får du en unik tverrfaglig kompetanse.

Information in English.

I forhold til undervisnings- og forskningskompetanse tilsvarer studiet en mastergrad i engelsk med inngående kjennskap til studiet av bøker, lesing, skriving og tekster. Alle slags engelskspråklige tekster er interessante for studiet.

Masterstudenter i literacy studies har skrevet oppgaver som omhandler alkymiske tekster, kokebøker, tekst i digitale medier, skriving på andrespråk. Alle veiledere er selv aktive forskere.

Master i literacy studies er et fulltidsstudium over to år, men man kan etter opptak søke overgang til deltidsstudium over fire år. Oppbygningen på deltidsstudiet er identisk med heltidsstudiet. Undervisningen vil gå samtidig for fulltids- og deltidsstudenter

Master i literacy studies passerfor deg som ønsker deg en karriere i skolen eller for deg som er på jakt etter en allsidig jobb innen for eksempel media-, kultur- eller forlagsvirksomhet.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 25.11.2019